«I dag er vi alle muslimer»

Reza Rezaee er en engasjert Osloborger. Nå håper han å bli hovedstadens ansikt utad.
Foto: Henrik Kreilisheim
Ordførerkandidat i Rødt, Reza Rezaee, oppfordrer det politiske etablissementet til å kalle seg selv «muslimer» i kampen mot islamhetsen.
13. august starter omsider valgkampen for kommune- og fylkestingsvalget om knapt en måneds tid. Rødts norsk-iranske ordførerkandidat, Reza Rezaee, mener siste tids borgerfred og tverrpolitisk solidaritet som har preget Norge i kjølvannet av angrepene på Oslo og Utøya viser at
Norge har taklet tragedien på verdig måte.
– Samtidig er jeg redd for at man etter en viss periode med samhold skal falle tilbake til det samme gamle mønsteret. For å motvirke dette så trenger vi at alle fortsetter kampen for mangfold, mot høyreekstremisme og islamofobi, sier han til utrop.no.
AUFer = muslim
Rødt-politikeren vil nå oppfordre de andre ordfører-kandidatene til å ta i bruk muslim-begrepet på en positiv måte.
– Hets mot muslimer er hets mot meg, og mot det norske samfunnet. Hvis man etter det som skjedde på Utøya kunne si «i dag er vi alle AUFere», så synes jeg likegodt de samme personene kunne si «i dag er vi alle muslimer». Da sender man et viktig signal om at hets og vold mot religiøse
minoriteter ikke vil tolereres. Jeg ville mer enn gjerne høre Carl I. Hagen si: «jeg er muslim i dag!».
Vi har tidligere sett at barne-likestillings- og integreringsminister Lysbakken og ordfører Stang har kommet med forsonende gester i kjølvannet av sorgen. Hva er ditt syn på saken?
– Jeg ser på dette som veldig positivt. Ved å handle på denne måten har man gjort kløften mindre mellom storsamfunnet og minoritetene i Norge. Nå er det viktig at fine ord følges opp med handling.
Høyreekstreme verst
Rezaee understreker at man må lage et fellespolitisk front mot alle typer former for ekstremisme.
Og da mener du alt fra hvite norske nynazister til ytterliggående moskémiljøer?
– All ekstremisme som fører til vold og undergravelse av demokratiet må bekjempes. Samtidig må vi huske at det er i hovedsak ytre høyre og nynazister som har stått for all voldelig terror siden annen verdenskrig her i Norge.
Skill individ fra gruppe
Tror du vi ville hatt samme situasjon hvis det var en islamist som hadde stått bak angrepene 22. juli?
– Jeg tror ting dessverre hadde vært annerledes. Høyreradikalt tankegods har fått lov til å prege mainstreampolitikken såpass mye at når det er noe negativt en med ikke-vestlig bakgrunn gjør, så generaliseres det til å gjelde hele gruppen. Denne tankegangen er ikke bare noe som fikk Anders
Behring Breivik til å gå ut å drepe, men har også fått etablerte poltikere til å legitimere fascistisk tankegods. Hatefulle ytringer har blitt forstått som friske innspill i innvandringsdebatten. Det er det flere som bærer ansvaret for.
Han mener at Norge nå er kommet til en veiskille hvor man må definere hvilken retning man skal ta som en mangfoldig samfunn.
– Hva som skjer nå er viktig, men hva som kommer etterpå er det aller viktigste.