– Et angrep på mangfoldet

FORNØYDE: Tran Bao Luong (15), Kaja Løvholen (15) og Navid Safi (15) fra Hellerasten skole er fornøyde med statsbudsjettet. Men de skulle gjerne fått gratis skolebøker når de neste år begynner på videregående trinn 1 (Vg1). Kristin Halvorsen. FOTO: Rune Kongsro. / regjeringen.no
Foto: Rune Kongsro/ Regjeringen.no
SV startet valgkampen lørdag, og skal "slå ring om demokratiet, likestillingen og mangfoldet."

SV-leder Kristin Halvorsen deltok på åpningen i Tromsø. 

Terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya var et politisk motivert angrep på demokratiet, det mangfoldige samfunnet og grunnleggende verdier som toleranse, åpenhet og fellesskap. Dette kommer til å prege valgkampen, mener SV.
– Årets lokalvalgkamp må gjennomføres i tråd med de demokratiske idealene det norske folk har stått opp for. Målet må være høyest mulig deltakelse i alle samfunnsgrupper. Ungdom og folk med minoritetsbakgrunn bruker stemmeretten sin mindre enn resten av befolkningen- derfor er det særlig viktig at disse velgerne mobiliseres for fellesskap og mangfold, sier Halvorsen.
Ulike mennesker – Like muligheter

”Ulike mennesker – Like muligheter” har vært SVs slagord siden 2005.
– Aldri før har vårt slagord stått seg bedre. Vi trenger SV i kommunestyre og fylkesting for styrke vårt felles verdigrunnlag basert på mangfold, liikestilling og fellesskap i Norge, sier Halvorsen til sv.no.
SV skal kjempe mot hetsen og konspirasjonsteoriene som truer disse verdiene.
– Vi har ikke tatt nok på alvor den muslimhetsen og konpirasjonsteoriene som spres av de antimuslimske miljøene. De har også fått lov til å legge premisser for den seriøse debatten. SV skal gjøre alt vi kan for å slå dette tilbake med kunnskap og engasjement, sier Halvorsen.
Nå oppfordrer SV alle til å si fra og svare på hets, i nærmiljøet, på skolen eller på nettet.

– Det er vårt felles ansvar, og det er ved å bry oss og delta i debatten vi best kan motvirke at det finnes en grobunn for myter og hat mot innvandrere, mener SV.