– Journalister mangler flerkulturell kompetanse

Framstiller media i overveiende grad muslimer som et problem? Ja, viser undersøkelse.
Foto: Claudio Castello
Leder i tenketanken Minotenk mener VGs Elisabeth Skarsbø Moen sine uttaler seg om bruk av hijab baserer seg på fordommer.
0Shares

En ny undersøkelse utført av Retriever viser at personer med innvandrerbakgrunn kun blir brukt som kilder i to prosent av artiklene i ti av landets største aviser i tidsperioden 2010 og 2011. Innvandrerne er dårligere representert i mediene enn den øvrige befolkningen viser en betydelig dårligere representasjon enn i befolkningen ellers. Når innvandrere først blir trukket inn i nyhetsbildet, blir debrukt til å kommentere hijab eller religiøs spørsmål. 

Linda Alzaghari, leder i tenketanken Minotenk, er oppgitt over en del journalister.

Føler mer medieinteresse rundt hijab enn rundt egenkompetanse: Minotenk-lederen Linda Alzaghari hevder seg ofte brukt i “stereotypiske” saker, som f. eks. tvangsekteskap. Helst ville hun blitt intervjuet om sitt lidenskapelige forhold til matvaremerking.
Foto : Privat

– Når mediene kontakter minoritetsmiljøene dreier det seg ofte om tvangsekteskap og hijab.

– Jeg tror journalister må gjøre bedre reseach og få mer flerkulturell kompetanse. Jeg blir helt matt noen av de fordomsfulle påstandene flere av de kjente journalistene kommer med. Et eksempel er når VGs Elisabeth Skarsbø Moen uttaler seg om bruk av hijab. Journalister besitter stor makt, og den bør de forvalte klokt ved å bidra til kunnskapsløft og refleksjon, sier Alzaghari.

Tosidig

– Minoriteter må være flinkere til å kontakte mediene selv når de ønsker søkelys på en sak. Mediene må også bli flinkere til å skaffe seg et mer mangfoldig nettverk av informanter og kilder.

Når mediene kontakter minoritetsmiljøene dreier det seg ofte om tvangsekteskap og hijab, mener Alzaghari. 

– Vi merker at det er spesielt vanskelig å få kvinner med minoritetsbakgrunn til å stille opp, de er lei av medienes ensidige fokus og orker ikke belastningen. Her er det kjempeviktig at mediene orker å ta den kampen for å nyansere bildet.

Skautfokusert

Selv har Alzaghari blitt intervjuet mange ganger. Hun har ofte følt at kompetanse kommer i bakgrunnen, og  at mediene ofte er mer interessert i om hun bruker hijab.

– Et intervju i EKKO på P2 i september handler mye om konvertering og skaut, og jeg blir oppgitt over at man slik bidrar til å videreføre stereotypier og fordommer. Å være muslim handler om veldig mye mer, men det er det sjelden noen journalister er interessert i å høre om.

Vg-redaktør: – Føler meg stemplet

VGs debattredaktør Elisabeth Skarsbø Moen er skuffet over Linda Alzagharis karakteristikk.

Skarsbø Moen har engasjert seg sterkt i  minoritetskvinners situasjon og i hijabdebatten. Nå tar hun sterkt til motmæle.

– Jeg er uenig med Linda Alzaghari når det gjelder hijab. Men å kalle meningene mine fordommer er et forsøk på å stemple meg som fordomsfull og dermed ikke meningsberettiget. Jo mer kunnskap jeg får om hijab, jo mer blir jeg imot.

Heller feminist

Føler seg stemplet som fordomsfull: VGs debattredaktør Elisabeth Skarsbø Moen.
Foto : vg.no.

Debattredaktøren vil heller kalle seg feminist. Hun mener hun har et godt belegg for å være imot plagget. 

– Jeg opplever at mange muslimske kvinner, som kaller seg liberale og for likestilling, ikke tar utgangspunkt i politikk, men i religion. Jeg nekter å delta på den banehalvdelen. Hvis vi begynner å diskutere politikk ut fra religiøse posisjoner, bærer det galt av sted. Jeg etterlyser en feministisk strategi fra minoritetskvinnene og mener vi i Norge bør få én kvinnebevegelse. Minoritetskvinnenes utfordringer er et norsk problem, ikke et minoritetsproblem.