– Norge stopper uten innvandring

Vi kan ikke velge oss bort fra flerkultur, men faktisk gi de som kommer utenfra muligheter, sier Ap-politiker Helga Pedersen.
Foto: Bernt Sønvisen
Aps Helga Pedersen slår ring rundt det flerkulturelle Norge, og mener arbeid er selve resepten for en vellykket integrering.
– Vi har vært flerkulturelle lenge, og vi kan ikke velge oss bort fra det. Men vi må innrette oss slik at de som kommer til Norge fra andre land får anledning til å delta og bidra i det norske samfunnet. Det at folk har en jobb er helt sentralt for at vi skal lykkes, sier Arbeiderpartiets nestleder og parlamentariske leder Helga Pedersen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Skal unngå London-tilstander
Hvordan skal dere sikre at innvandrerne faktisk får en jobb?
– Først og fremst må vi ha nok jobber i Norge, og holde arbeidsledigheten lav. Vi har en innvandrerbefolkning som er med på å bygge landet. Det står i sterk kontrast til det vi har sett i blant annet London den siste tiden, der desillusjonerte ungdommer kaster murstein og gjør opprør. Her er det mange av disse som har innvandrerbakgrunn, men som ikke har fått anledning til å delta og bidra i samfunnet og føler at de er til nytte.
En forsterket arbeidslinje er altså den norske løsningen?
– Arbeidslinjen og fordeling av godene i samfunnet har vært oppskriften for å løfte opp arbeiderklassen, og senere kvinnene, i arbeidsliv og samfunn, sier Pedersen til ANB.