Europeere mest negative til innvandring

Frykter innvandring fra fra fattige EU-land til Norge, noe som igjen har økt EU-skepsisen.
Foto: Flickr.com
En undersøkelse utført av selskapet IPOS, som omfatter 23 land internasjonalt viser til at europeere er mest negative til innvandring.
Undersøkelsen viste at land som Spania, Italia og Storbritannia hadde størst innvandringsskepsis. I disse landene var over 65 prosent av befolkningen enten sterkt eller delvis enig i påstanden om at det er for mange innvandrere i eget land. Unntaket var Sverige og Polen hvor det ikke var et flertall som mente at innvandring var negativt, skriver LO på sine nettsider. 
Større negativitet tross mindre innvandring

Ingen land i undersøkelsen hadde et flertall som mente at innvandring var positivt. I EU-landene derimot var det et flertall som mente at innvandring medfører problemer for innbyggerne i søken etter ny jobb og et press på offentlige tjenester som helse og utdanning.  
Ifølge en større studie publisert i forrige måned av organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) fant man at innvandringen til de fleste europeiske land gikk ned i 2009, deriblant i Frankrike (7%), Tyskland (13%), Spania (18%) og Italia (25%). Innvandringen til Irland og Tsjekkia ble nesten halvert i løpet av det året.
Trange kår
Politisk ustabilitet og økonomiske problemer nevnes som en mulig årsak til resultatene. Flesteparten av de spurte i EU-landene svarer at innvandring fører til at det blir mindre jobb til innbyggerne og at innvandring også legger ekstra press på myndighetene, viser OECD-studiet.