Løslater utlendinger

Fulle norske fengsler gjør at nordmenn må stå soningskø. Nå ønsker justismyndighetene å gjøre noe med saken.
Foto:wikimedia.com
Justisministeren foreslår å tømme norske fengsler for utenlandske innsatte slik at nordmenn kan sone.
0Shares
Regjeringen vil løslate mellom 300 og 400 utenlandske fanger etter halv soning og sende dem hjem som frie personer, melder nrk.no.
Fulle norske fengsler, og treighet i forsøkene på soningsoverføring til utlandet, gjør at Knut Storberget nå foreslår å sende utenlandske fanger ut av landet etter halv soning, og slippe dem rett ut i samfunnet som frie personer i hjemlandet.
Frp: forskjellsbehandling
Høyre støtter forslaget, mens Fremskrittspartiet mener regjeringen foreslår å gi et rent amnesti, og sier det er utilbørlig forskjellsbehandling.
– Et merkelig forslag, men det er ikke nytt fra justisministeren at han slipper fanger ut før de har sonet ferdig. Nå er fengselskøen i ferd med å vokse, og da er vel den enkleste medisinen for ham å slippe dem ut, sier Sandberg til nrk.no.