Terroren vil utløse ny forskning

Kraftig: Ifølge øyenvitner ser deler av Regjeringskvartalet ut som en krigssone
Under et debattmøte om samfunnssikkerheten i Norge etter 22. juli skisserte både Forskningsrådets direktør Arvid Hallén og flere av paneldeltakerne at de ubelyste områdene nærmest står i kø etter terrorangrepene, skriver siste.no.
Forsker på Politihøgskolen, Tore Bjørgo, nevnte at det på 1990-tallet foregikk en utstrakt forskning og kartlegging av høyreekstreme miljøer og retninger etter framveksten av flere grupperinger. 
– Ut i det neste tiåret var derimot disse miljøene stort sett borte, og både oppmerksomheten og forskningsinnsatsen rettet mot dem, forsvant, mente han ifølge siste.no.
For mye islamismefokus
Leder i analyse- og beredskapsavdelingen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Jon Fitje, hevdet forskningen i Norge dreier seg mest om ekstrem islamisme i konfliktområder.
– Jeg kunne godt tenkt meg mer forskning mot terror i Norge eller mot Norge. 
Samtidig etterlyste han også studier om sikkerhet i Norge. 
– I dag må vi i PST sende våre ansatte til Storbritannia for å lære oss sikkerhet på overordnet nivå, la han til ifølge siste.no.