Ønsker en kommune helt fri for vold

Nulltoleranse: Namsos kommune har en visjon om å få bukt med voldsbruken.
Foto: sxc.hu
Namsos kommune samarbeider med flere instanser for å innføre nulltoleranse mot vold.
0Shares

– Det er viktig å strekke seg etter en nullvisjon og ikke-aksept for voldsbruk, sier helse- og omsorgssjefen. Selv om de fleste voldsepisoder skjer i nære relasjoner, har voldsbruken i byen økt betraktelig den siste tida, sier helse og omsorgssjef, Morten Sommer til Namdalsavisa på nett (NA.no).

Vold i og utenfor hjemmet

Sammen med Namsos kommune og Rådgiver i psykisk helsearbeid, Eli-Anne T. Willard ønsker Sommer å finne måter å forebygge vold på.

– Blir du utsatt for vold i hjemmet, er det ingen som snakker om det, men blir du utsatt for uprovosert vold, er det legitimt å snakke om det, sier Sommer, som ønsker å jobbe med vold i og utenfor hjemmet.

Team mot vold

Eli-Anne T. Willard, jobber med en handlingsplan mot vold i et tverrfaglig samarbeid som inkluderer kommunen, helsestasjonen, barnevernet, rus- og psykisk helsevern, Nav, flyktningtjenesten og politiet. De møtes jevnlig og diskuterer voldsproblematikken, skriver NA.no.

– Nå har vi en viktig kampanjeuke på gang med offentlig fokus på vold, sier Willard.

Alkoholbruk i fokus

Blant problemstillingene er rus et av arbeidsområdene de ønsker å jobbe mer med. Da viser han til ønsket om et mer synlig politi og også matservering ut på natten. I likhet med mange andre byer er skjenketidene også i fokus.

– Vi ønsker å se om det er noen sammenheng mellom skjenketidene og voldsbruken, forteller Sommer – og overfor NA.no legger Sommer til at også matserveringsstedene skal under lupen,.