Eldre skal motvirke frafall i skolen

Røde Kors satser nå på å rekruttere pensjonister som leksehjelpere
Foto: Janet Ohemeng
Røde Kors setter i gang en leksehjelpkampanje med mål om å nå ut til Norges mange pensjonister.

– Det er fortsatt urovekkende mange unge som faller fra underveis i utdannelsen, sier generalsekretæren i Røde Kors, Åsne Havnelid i en pressemelding.

Tanken er ifølge Havnelid å verve godt voksne leksehjelpere slik at de kan bruke sin livserfaring til å hjelpe barn og ungdom.

– Leksehjelpen er et viktig tiltak for øke barn og ungdoms mestring av egen skolehverdag. Den lange livserfaringen seniorene har, både i og utenfor arbeidslivet, er en formidabel ressurs. Tenk på all kunnskapen man opparbeider seg gjennom livet. Godt voksne leksehjelpere vil kunne vise betydningen av anvendt kunnskap gjennom et langt yrkesliv til en ny generasjon barn og unge, sier hun.

Takknemlighet

Havnelid understreker at det å være leksehjelper er noe helt annet enn å være lærer.

–  Leksehjelperne er egentlig mer faglig rådgivere og samtalepartnere. Mange av våre leksehjelpere uttrykker faktisk takknemlighet for alt det de selv lærer. Det forteller meg at det vi driver med i Røde Kors Leksehjelp betyr mye for alle de involverte, og det er jeg stolt av, sier Havnelid.

Innvandrere overrepresentert
Og at behovet er stort, er det ingen tvil om. Nylig kom SSB med en rapport som blant annet viser at frafallet fra videregående er større blant innvandrerelever enn for resten av befolkningen. En av tre innvandrerne (utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre) som startet på grunnkurs i videregående opplæring i 2005, sluttet underveis i opplæringsløpet.

FAKTA OM LEKSEHJELPEN:

Startet i 1992 etter at Odd Erik Germundsson, pedagogisk konsulent og kursholder, tok initiativ til et brev fra innvandreretaten til Oslo Røde Kors, med en oppfordring om å starte leksehjelp for minoritetsetnisk ungdom i Oslo.

Siden har tilbudet blitt omfattet til å gjelde alle barn og unge med behov for leksehjelp.

I dag er det  ca. 1300 leksehjelpere i Røde Kors´ organisasjon.

Leksehjelpen foregår over hele Norge i Røde Kors sine lokalkontorer, på biblioteker, i moskeer og andre steder hvor Røde Kors eller noen av deres samarbeidspartnere holder til.

Her melder du deg som leksehjelper: http://www.rodekors.no/leksehjelp