Forskning: Flerkultur skader ikke tillit

Statsviteren Bo Rothstein mener ny studie viser til at samfunnstillit ikke påvirkes av innvandring.
Sosial tillit skades ikke av flere innvandrere, viser ny svensk forskning.
183Shares

Forskning fra Universitetet i Göteborg som tilbakeviser myten om Sverige som et samfunn med lite sosial tillit, ifølge ABC Nyheter.

Et hovedfunn er at det ikke finnes grunnlag for å si at økt innvandring og flerkultur minster tilliten. Det baserer seg på en årlig undersøkelse som i 2019 ble sendt ut til 21.000 tilfeldig utvalgte svensker mellom 16 og 85 år. Nesten halvparten svarte på spørsmålene.

Tillitsnivåene i samtlige 290 svenske kommuner ble analysert, med særlig blikk på flerkultur.

«Tillitsnivået mellom mennesker i landets kommuner er høye og veldig stabile over tid», konkluderes det i forskningen.

Geografisk begrenset

Bo Rothstein, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Göteborg, mener fenomenet med no go-soner, bilbranner, uroligheter er geografisk begrenset.

Oppfatningen om “svenske tilstander” forklarer han følgende:

– Det kan også hende sammen med at mediadekningen er sterkt overdriver den generelle betydningen av de problemene du nevner, sier han til ABC Nyheter.

Samfunnsdebatt påvirket

Statsviteren aksepterer at det allmenne tillitsnivået sank i forbindelse med flyktingekrisen, men at dette kan knyttes til samfunnsdebatten heller enn andelen innvandrere.

– Sosial tillit er kittet som holder et samfunn sammen, og å studere dette i forhold til flerkultur oppleves som ekstra viktig nå hvor motsetninger mellom grupper skaper store spenninger i USA, siteres Rothstein også på i forbindelse med lanseringen av boken.