Rekordlave asylsøkertall i EU, Norge og Sveits

Det var nedgang i søknader fra alle nasjonaliteter, men den var spesielt merkbar for Larin-Amerika, særlig Venezuela og Colombia.
Foto: Pixabay
I april ble det registrert 8.730 asylsøknader i EU, Norge og Sveits. Det er færre enn noen gang siden 2008 og 87 prosent færre enn før covid-19-pandemien.
94Shares

En rapport fra EUs asylstøttekontor (EASO) viser at reiserestriksjoner og smitteverntiltak har ført til en drastisk nedgang i antall søknader.

Det var fortsatt rundt ti ganger så mange asylsøknader som det var registrerte ulovlige grensekryssinger inn til EU. Ifølge EASO tyder det på at enkelte land fortsatt registrerer søknader, til tross for at flere asyltiltak er satt på vent.

Det var nedgang i søknader fra alle nasjonaliteter, men den var spesielt merkbar for Larin-Amerika, særlig Venezuela og Colombia. Disse har vært blant landene med flest asylsøkere til EU de siste årene, men er nesten helt borte som gruppe etter at det ble innført strenge smitteverntiltak.

EASO venter en langsom økning i antall søknader i månedene som kommer.