Tre prosent mer frykt etter 22. juli

Nyskapning: Den spontane reaksjonen etter terroren 22. juli ble til en varig nyskapning i det norske språket. Det mener ihvertfall språkdirektøren
Foto: Bjørn Smestad
– Terrorangrepene har ikke skapt et fryktklima i Norge, mener forsker.
0Shares

Forskere ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har sammenlignet reaksjonene her til lands med en lignende undersøkelse som ble utført i USA etter terrorangrepet i Oklahoma i 1995, melder forskning.no.

Terroraksjonene har flere likhetstrekk, med en høyreekstrem gjerningsmann som ble arrestert kort tid etter.

– I etterkant av Oklahoma-bomben oppga 38 prosent av de spurte at de var svært bekymret for nye angrep, og 40 prosent at de var nokså bekymret. Vi gjorde samme undersøkelse i Norge tre uker etter 22. juli og til sammenligning svarte 2,5 prosent av de spurte at de er svært redde for nye angrep i nær fremtid.

17 prosent svarte at de er nokså bekymret.

– Det viser at terroren ikke har skapt betydelig frykt i det norske samfunnet, sier forsker Dag Wollebæk.

Ny undersøkelse til våren
Wollebæk, som har gjennomført studien sammen med Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård, mener dette gjenspeiler at Norge i mindre grad enn USA var preget av en fryktkultur før angrepet.

Han presiserer at dette bildet kan ha endret seg etter hvert som kritikken av PST og politiets innsats har tiltatt i tiden etter at undersøkelsen ble gjennomført i august i fjor.

– Vi planlegger en ny undersøkelse til våren for å kunne skille kortsiktige fra mer langvarige effekter.

Tre prosent
– 45 prosent av de spurte mente samfunnet i noen grad var preget av frykt etter angrepene, men bare tre prosent mente dette i stor grad var tilfelle. Hvis flere virkelig hadde kjent frykten på kroppen ville dette tallet vært betraktelig høyere, sier Wollebæk.

Han mener dette er viktige tall for Norge.

– Fravær av frykt er helt nødvendig for å kunne bevege seg rundt uten å måtte ta for mange hemmende forholdsregler. Det er helt sentralt for å bevare tillitskulturen i Norge på lengre sikt.