Flere barn kan få statsborgerskap

Flere kvinner enn menn fikk tildelt norsk statsborgerskap, og over en tredjedel av de nye statsborgerne var barn.
Regjeringen har bestemt at reglene skal endres slik at det blir lettere å bli norsk statsborger for barn og unge som har problemer med å dokumentere sin identitet. 
0Shares
– Inntil de nye reglene trer i kraft vil sakene til denne gruppen bli satt på vent. Endringene gjelder bare for de som har problemer med å dokumentere sin identitet, opplyser Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet på sin nettside.
For å få norsk statsborgerskap må identitet være klarlagt. I dag er hovedregelen at det er krav om gyldig pass når Utlendingsdirektoratet (UDI) avgjør en søknad. Igjen fører dette at mange barn og unge får avslag på statsborgerskapssøknaden sin fordi en eller begge av foreldrene deres har uklar identitet.

Vil berøre mange

Endringene som foretas snart vil berøre mange personer. 
– Kun i 2010 fikk om lag 900 personer i disse gruppene avslag på sin søknad om statsborgerskap fordi de hadde uklar identitet, opplyser departementet på sin hjemmeside.

Gjelder også norskfødte av utenlandske foreldre

Ifølge Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet vil de nye reglene under visse vilkår gjelde følgende personer som også oppfyller de øvrige kravene til statsborgerskap:
* Søkere som er født i Norge og registrert i folkeregisteret.
* Søkere som kom til Norge som mindreårig og har én forelder med klarlagt identitet.
* Søkere som var under 14 år ved innvilgelse av sin første oppholdstillatelse og som har hatt opphold i Norge med oppholdstillatelse i fem år.
* Søkere som var mellom 14 og 17 år ved innvilgelse av sin første oppholdstillatelse og som har hatt opphold i Norge med oppholdstillatelse i 10 år.
(kilde: regjeringen.no).