Fornyet handlingsplan mot ekstremisme: – Ingen blir født terrorist

– Forkastelig, sier statsminister Erna Solberg om hetsen mot Sumaya Jirde Ali.

– Ingen blir født terrorist. Det er noe man blir når man får inntrykk av at alle veier er stengt, sier statsminister Erna Solberg (H).

Brorparten av 2014-handlingsplanen mot ekstremisme videreføres. I handlingsplanen tas det til orde for forebyggende arbeid. Flere av de nye tiltakene omhandler veiledning og koordinering av dem som møter potensielle ekstremister og andre berørte parter.

– Det er sånn at noen kommuner, dessverre, har mye erfaring med arbeid med radikaliserte personer, mens andre har lite. Derfor har vi besluttet å etablere en nasjonal veilednings- og ressursfunksjon, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Også for Nav er det etablert en nasjonal veiledningsfunksjon.

– Vi vet at mange høyreekstreme er godt voksne personer, og en stor del av de har liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet. Det disse voksne trenger, er meningsfulle aktiviteter å fylle dagene med. Nav møter i det daglige veldig mange av disse personene, og derfor skal vi etablere en nasjonal veiledningsfunksjon for Nav, sier hun videre.

I tillegg er det i handlingsplanen punkter om utredning av bruk av risikovurderingsverktøy, veiledning til barnevernstjenesten om oppfølging av barn av antatte fremmedkrigere og økt innsats mot terrorfinansiering.