Ungdommer lager pocket-bok for kvinnerettigheter

– Korona-krise og samfunnsnedstengning har gått utover jenters og kvinners rettigheter flere steder på verdensbasis, mener unge aktivister.

Video bearbeidet av Benyamin Farnam.

Utrop TV har intervjuet Eve Camilla og Alexandra, begge tilknyttet organisasjonen Genesis.

I løpet av korona-tiden har de gitt ut en miljøvennlig pocket-bok, hvor inntektene går til tiltak som hjelper kvinner med informasjonstiltak, samt tiltak mot tvangsekteskap (herunder barneekteskap) og vold i hjemmet.

– I pocket-boken har vi valgt å ta med historier med kvinnelige forbilder, som kan være til inspirasjon.

Genesis har også en sterk miljøbevisst profil, og sidene i pocket-boken er laget av miljøvennlig papir.

– Sidene kan etter endt bruk anvendes som blomsterfrø, så her får investert i jenters rettigheter via resirkulering.

Viktig med bevisstgjøring

Et problem på verdensbasis er at mange unge jenter ikke forstår egne grunnleggende rettigheter.

– Opptil 44 prosent av jenter i i alderen 15-19 svarte nylig i en undersøkelse at en mann “har rett i å slå sin kone”. Ifølge FNs kvinneforsamling er det derfor viktig å satse på bevisstgjøringskampanjer, sier Genesis-aktivistene videre i videoen.

Jenters rettigheter er og blir hovedmotivasjonen til boken.

– Et tidlig ekteskap i livet fører til tap av rettigheter som utdanning, innflytelse over eget liv og økonomi, og tidlige svangerskap. Ekteskap i barndom og tidlig ungdom fører også til et liv preget med familievold, noe som har økt i omfang som følge av korona-karantenen, mener de unge aktivistene.