Farlig å føde for omskårede

Risiko: Kvinner som er omskåret, kan få komplikasjoner under fødselen
Foto: Flickr
– Kvinnelig omskjæring gir mye større risiko for komplikasjoner under svangerskapet, sier gynekologioverlege ved St. Olavs hospital Risa Lonnee-Hoffmann. Nå ønsker hun at flere omskårede kvinner tar kontakt med helsepersonell så tidlig som mulig i svangerskapet.
Zara Melyan og Kristian Mendoza
Latest posts by Zara Melyan og Kristian Mendoza (see all)

Risikoen for senkomplikasjoner ved svangerskap øker betydelig hos omskårete kvinner, ifølge tall fra Den norske legeforening.

– Om helsetjenester til ikke-vestlige innvandrere fra 2008 trekker fram type 3-omskjæring som den mest alvorlige. Ved type 3 blir vaginaen ikke bare omskåret, men også sydd sammen til det bare gjenstår et lite hull. Dette er også kjent som infibulasjon. Den sammensydde delen må åpnes fullstendig før fødsel.

Det er komplikasjonene dette gir ved svangerskap som bekymrer Lonee-Hoffmann, overlege for generell gynekologi ved St. Olavs hospital i Trondheim og stipendiat ved NTNU.

Kompetansen er lavest hos fastleger.

– Hvis kvinnen ikke er åpnet før fødselen, kan fødselsforløpet ikke overvåkes ordentlig. Da er det vanskeligere å følge fosterets hjerteslag, og det er ofte svært vanskelig å tømme blæren, noe som kan bidra til et langvarig fødselsforløp. Det kan oppstå omfattende rifter som er vanskelige å sy. Vi anbefaler derfor sterkt å åpne kvinner så tidlig som mulig – helst før svangerskap og aller helst før samleieforsøk, sier hun.

– Lavest kompetanse
Ifølge Lonnee-Hoffmann er flyktningkvinner generelt en gruppe gravide med høy risiko og hun trekker fram dårlig svangerskapsomsorg og kommunikasjonsproblemer som sentrale utfordringer. Selv om Lonnee-Hoffmann mener at St. Olavs Hospital er godt rustet til å takle problemstillinger knyttet til omskjæring innrømmer hun at det fins forbedringspotensiale hos fastleger når det gjelder kunnskap om temaet.

– Kompetansen er lavest hos fastleger, selvsagt med unntak. De fleste gynekologer hos oss vet hvordan de skal kommunisere. Hvis kolleger er usikre, tar de kontakt med meg eller en annen overlege med kunnskap. Vi prøver å ha regelmessig internundervisning om temaet og har inntrykk av at de fleste helsesøstrene har ganske god kompetanse, sier hun.

– Mindre utbredt hos yngre
Lonnee-Hoffmann får støtte fra Ann Kristin Vedeler, teamleder ved Grønland Helsestasjon i Oslo. Vedeler har erfaring med at omskårete kvinner ofte tar kontakt med helsestasjonen i forbindelse med svangerskap. Da er motivasjon viktig, mener hun.

– En del kvinner kan vegre seg for å foreta åpning i løpet av svangerskapet fordi dette ofte tradisjonelt har vært gjort i forbindelse med fødsel. Vi prøver i alle fall da å motivere dem til å ta imot tilbudet på sykehuset før fødselen fordi vi vet at dette reduserer faren for komplikasjoner. Likevel er mange av de yngre kvinnene som kommer til oss i dag ikke infibulert, og det er da ikke det samme behovet for åpning, sier hun.

– Verre i afrika
Tigu Akberom jobber ved Kvinnesenteret i Kristiansand. En stor del av senterets arbeid er å informere om omskjæring, noe de gjør både selv og ved forespørsel. Selv om omskjæring ofte utføres når man er veldig ung, er det noe som alltid følger kvinnen som har opplevd det, og det mener Akberom er viktig å huske når man behandler pasienter.

– Uansett hvor gammel du er, husker kroppen hva som skjedde, sier hun.

Akberom erkjenner at det finnes noen farer for omskårete gravide i Norge, likevel synes hun at forholdene i norske sykehus ikke kan sammenlignes med forholdene i Afrika hvor komplikasjonene knyttet til omskjæring kan være fatale. Ifølge Leger Uten Grenser er det alarmerende høye tall for mødredødelighet i Somalia. Organisasjonen konkluderer med at omskjæring var en av årsakene.

– På den måten er det ikke en stor risiko i Norge. Personalet her vet hva som skal gjøres.

Kvinnene får den hjelpen de trenger. I Afrika er det veldig skadelig, og ofte også dødelig, for omskårete kvinner å føde hvis det ikke er en jordmor i nærheten. Hvis jeg er i Afrika og blir gravid, da er det en stor sjanse for at jeg ikke har en jordmor ved min side, sier hun.

FAKTA:

Kjønnslemestelse (kvinnelig omskjæring)

1. Klitoridektomi

Klitoridektomi er fjerning av hele eller den synlige delen av klitoris. I sjeldne tilfeller fjernes bare forhuden på klitoris.

2. Excision

Excision kalles det ofte ved fjerning av hele eller deler av klitoris samt fjerning av hele eller deler av de indre og/eller ytre kjønnslepper.

3. Infibulasjon (sammensying)

Infibulasjon er langt alvorligere enn type 1 og 2 og omfatter fjerning av klitoris og sammensying av vulva med unntak av et hull på størrelse med en blyant.

Det er som regel kvinner som utfører operasjonen, ofte på nyfødte, men også på jenter opp mot tiårsalderen.

4. Andre typer

Type 4. De resterende typene for omskjæring omfatter ritualer blant isolerte etniske grupper.

Kvinnelig kjønnslemlestelse er et inngrep som kan være meget smertefullt og som kan resultere i blodtap, sjokk og skader, og siden gi varige mén og smerter.