Etterlyser bedre integrering av familiegjenforente

0Shares

UDI mener at alle som får opphold i Norge, bør få en rask introduksjon til det norske samfunnet, enten de er flyktninger eller familiegjenforente.

Elisabeth Sem Kristensen, fungerende leder i integrasjonsavdelingen i UDI, sier at familiegjenforente som ikke har noe tilknytning til flyktningfamilier, har per i dag ikke noe annet integreringstilbud enn norskundervisning, ifølge NRK.

Kommunalminister Erna Solberg (H) påpeker at utgangspunktet for at man får en familiegjenforening, er at man kan forsørge den ektefellen som kommer.

– Når flyktninger eller asylsøkeren kommer og får opphold, så har de ikke en forsørgelsesevne, og derfor har vi sterkere programmer for dem, blant annet fordi vi har et økonomisk ansvar for dem når de kommer, sier Solberg.

Hun sier videre at det er viktig at alle deltar i samfunnsintegreringen, derfor holder regjeringen på å utrede plikten til norskopplæring for alle som kommer til Norge som innvandrere eller flyktninger. Det vil kunne bidra til at flere blir integrert, fordi det med dette vil følge med en opplæring om hvordan det norske samfunnet er, mener kommunalministeren.