Minoritetselever i fokus

0Shares

Regjeringen har nylig lagt frem en tiltaksplan for å øke deltakelsen i samfunnet for barn og unge med innvandrerbakgrunn.

– Rekrutteringen av innvandrerungdom til videregående opplæring må økes, og andelen som gjennomfører og fullfører videregående opplæring, er altfor lav, både på yrkesfaglige og allmennfaglige studieretninger, sa hun.

Departementet vil i følge Clemet arbeide for å styrke utdannings- og yrkesveiledningen og kompetanse hos lærere og rådgivere, både i grunnskolen og videregående opplæring. Dette vil ikke minst gagne innvandrerungdom.

Læringssenteret arbeider med å forbedre læremiddelsituasjonen for elever fra språklige minoriteter. Sentret har også utviklet et nettsted for språklige minoriteter. Nettstedet er en integrert del av Skolenettet.