Strid om statsstøtte ved ansettelse av innvandrere

0Shares

– Vi er opptatt av å bygge ned barrierer slik at alle skal få delta i arbeidsmarkedet. Mange innvandrere sliter med å komme inn på grunn av språkproblemer, dermed er det svært gode hensikter som ligger bak det svenske forslaget, sier Randi Bjørgen, leder i YS til Dagsavisen.

LO i Norge kan ikke tenke seg en lignende løsning, på tross av arbeidsløsheten blant innvandrere øker.

LO sier nei fordi de mener en økonomisk støtte som bare gjelder innvandrere kan føre til at bedrifter spekulerer i ordningen for å få billig arbeidskraft. Også YS ser faren for dette og understreker at arbeidsmarkedsordningen som svenskene har tatt til orde for, utformes slik at den ikke bidrar til A- og B-lag av ansatte.

– Vi vil heller ha en styrking av de eksisterende arbeidsmarkedstiltakene som skal hjelpe alle svake grupper, både ungdom, langtidsledige, funksjonshemmede og innvandrere, sier Per-Gunnar Olsen, førstesekretær i LO.