Frykter irske tilstander i Norge

Satset på innvandring: Irland tiltrakk seg i årene 2000-2008 en høy nettoinnvandring. Kombinasjonen lav rente og høy arbeidsinnvandring har ført til at landet ble hardt rammet av finanskrisen. Nå advarer sjefsøkonom i Nordea, Steinar Juel, at de samme mekanismene kan føre til en liknende krakk for norsk økonomi
Foto: flickr.com
– Jeg er redd vi vil få en betydelig smell i framtiden. Når den kommer er vanskelig å si, sier sjefsøkonom i Nordea Norge, Steinar Juel, til Dagbladet.
0Shares

Juel viser til to faktorer som øker risikoen for boligboble; høy arbeidsinnvandring og lav rente. Han frykter for det han kaller “irske tilstander”.

– Sterk befolkningsvekst gjennom arbeidsinnvandring og lave renter er en farlig kombinasjon. Befolkningsveksten gir økt etterspørsel etter boliger, næringseiendommer, veier, jernbane og annen infrastruktur. Lav rente forsterker presset og gjør at det raskt slår ut i kraftig prisoppgang på boliger og andre eiendommer. Irland erfarte dette, noen vi alle bør ta lærdom av, sier han til Dagbladet.

Høy nettoinnvandring

Irland hadde fra 2000 og fram til 2008 en netto-innvandring på 400 000, tilsvarende mer enn 10 prosent av befolkningen. Norge hadde i 2010 sin høyeste innvandring noensinne, med en nettoinnvandring på 42 350 mennesker. Som i Irland utgjorde innvandrere fra Polen den største gruppen (11 300).

– Innvandring gjør at inflasjonsfaren ved høyere pengebruk begrenses, men trykket på eiendomsmarkedet øker faren for et krakk og finanskrise, påpeker han.

Oljesektoren foreløpig redning

Grunnen at vi kan holde på lengre enn Irland uten å gå på en økonomisk smell er at vi har oljesektoren.

– Får vi en nedgang i oljeprisene vil det gi mindre behov for arbeidsplasser i Norge. Kjøpekraften vil gå ned, og da vil snøballen være i gang, sier Juel.