610.000 nye kroner til arbeid mot tvangsekteskap

0Shares

Tilskuddene gjelder nye prosjekter i Drammen, Stavanger og Bergen.

Et tilskudd på 400 000 kroner til etablering av krisehjelp mot tvangsekteskap i Drammen kanaliseres gjennom Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS). Drammen er blant de byer i landet som har størst andel innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.

Stiftelsen Internasjonalt hus i Stavanger får 150 000 kroner til å etablere kriseberedskap for ungdom i Stavanger-regionen. Målet er å opprette et nettverk av fagpersoner som både skal ha beredskaps- og rådgivningsfunksjoner. Ordningen er videre tenkt knyttet opp mot den nasjonale kontakttelefonen mot tvangsekteskap, som drives av ORKIS.

Bergen kommune får 60 000 kroner til sin planlagte konferanse “Nye muligheter”. Konferansen er initiert av “Nettverk for arbeid med barn og unge i Bergen” og skal finne sted 12. og 13. september. Hensikten er å utveksle erfaringer, kulturkunnskap og kompetanse i arbeidet mot tvangsekteskap, æresdrap og kjønnslemlestelse. BFD har også bedt om at spørsmålet om etablering av en rådgivningsgruppe i Bergen som kan sikre rutiner for håndtering av akutte kriser også blir drøftet på konferansen.