UDI får ny enhet for asyl

Strengt regelverk: Har du ikke master, er du ikke kvalifisert som prest, er beskjeden fra UDI
Utlendingsdirektoratet oppretter den 16. april en ny enhet som erstatter blant annet Koordineringsenheten og dagens Førstelinjeenhet.
0Shares

Hensikten med den nye organiseringen skal være å få ned behandlingstiden. Det skriver Advokatforeningen på sine hjemmesider.

Ved den nye ankomstenheten vil søkerne få gjennomført sitt første intervju, ankomstintervjuet, samt få dato for neste oppmøte i asylsaksprosessen.

Arbeidsoppgavene for øvrig vil stort sett være slik de har vært siden juni 2011, da UDI tok over deler av asylregistreringer fra Politiets utlendingsenhet. Arbeidstiden i den nye ankomstenheten er imidlertid endret, og vil være fra mandag til fredag fra klokken 8 til 17.

Andre endringer som følger av den nye ordningen, er blant annet:

* UDI ønsker ikke lenger å bruke faks i sitt arbeid, og har nå lagt ned de aller fleste faksnummer.

* Fagstab i Asylavdelingen er fagansvarlig for advokatordningen, og håndtere blant annet klager på advokater.