Vil kaste ut tiggere

Roshki rigori er 44 år fra Romania. Han kom til Oslo i september 2010 i håp om å få tjene noen penger for å overleve
Foto: Samer shurukh
Forslaget legges frem for Stortinget i år: Regjeringen vil kaste ut tiggere som er styrt av bakmenn. Bymisjonen reagerer på forslaget.
0Shares

Justisminister Grete Faremo presiserer til Aftenposten at det ikke er anledning til å bortvise eller utvise grupper av tiggere; en utvisning må begrunnes i såkalte personlige forhold. Det vil si adferd og oppførsel.

– Det er viktig for oss å se om vi trenger nye regler for å komme menneskehandel til livs. Dersom tiggingen er organisert, og mennesker blir utnyttet, er vi over i forhold som det er viktig for oss å bekjempe. Dette er ikke enten eller, det er godt politiarbeid som må avdekke om det foreligger kriminelle forhold, sier Justisminister Grete Faremo (AP) sier hun i intervjuet. 

Hun understreker at tigging er tillatt i Norge, og at det ikke skilles mellom nordmenn og andre.

– Det kan likevel ikke utelukkes at det kan være organiserte bakmenn og menneskehandel involvert i tigging, sier Faremo videre. 

Tettere oppfølging

Tiltaket for å hindre utenlandske tiggere på gatene i Norge er et av 35 forebyggende tiltak mot menneskehandel i treårsplanen (2011-2014).

Det betyr at politiet må enda tettere på tiggerne, noe som er naturlig. Grov kriminalitet må straffes hardere enn en utvisning, ifølge justisministeren. 

Kritisk

Johannes Heggland, generalsekretær i Kirkens Bymisjon, reagerer på justisministerens uttalelser.

– I den grad menneskehandel forekommer blant folk som tigger, synes jeg det er rart å bruke det som argument for å utvise den som tigger. Da er de jo først og fremst ofre for menneskehandel, med de rettighetene det innebærer, sier Heggland til Aftenposten. 

Kirkens Bymisjon mener de fleste som tigger ikke er her som et resultat av menneskehandel. Det er et resultat av fattigdom, diskriminering og dårlig kår i hjemlandet. 

– Men for dem som er utsatt for menneskehandel, har vi i Norge et regelverk som innebærer rettigheter for ofre. Arbeidet mot menneskehandel er viktig, men sanksjonene må rettes mot de ansvarlige, ikke mot ofrene. Vi må være opptatt av hvordan de skal få hjelp, sier Heggland til overnevnte avis. 

Han viser til at ofre for menneskehandel i prostitusjon ikke utvises fra Norge fordi de er utsatt for menneskehandel, men heller tilbys hjelp.