– “Bakmannen” er en rasistisk myte

Organisasjonen Folk er Folk er sterkt kritiske til Høyres forslag om tigge-forbud
Foto: Samer Shurukh
– Vi observerte romfolket en hel dag. De satt lenge på den samme benken, og ut av det blå kom politiet og bortviste dem. De sa at noen hadde ringt inn og klaget på aggressiv tigging. Det politiet gjorde den dagen, var ulovlig, sier organisasjonssekretær i Folk er Folk, Bjønnulv Evenrud.
0Shares

– Vi føler at forslaget til Høyre om et forbud mot tigging er hatefullt, rasistisk og motivert av et ønske om å skyve romfolket vekk. Disse menneskene tigger ikke av kultur, de gjør det fordi at det er deres eneste løsning, sier Bjønnulv Evenrud.

Folk er Folk er ifølge initiativtakerne en organisasjon bestående av bekymrede Osloborgere som reagerer på hvordan de fattige utlendingene på gata behandles. Organisasjonen har vært på gata med plakater, løpesedler og praktisk assistanse siden 3. mars. De mener at romfolket er utsatt for rasediskriminering, og viser til at folkegruppen i store deler av EU er utestengt fra arbeidsmarkedet.

I det siste har flere land har avviklet loven om at arbeidsinnvandrere må ha en fulltidskontrakt for å få oppholdstillatelse, og grupper som Folk er Folk ønsker å gi denne folkegruppen kunnskap om sine rettigheter. Etter å ha observert Oslo sentrum med Dagens Næringsliv en hel dag, er Bjønnulv Evenrud overbevist om at romfolket bør anmelde politiet for å ha bortvist og trakassert dem, og at arbeidsgivere i Norge bør gi dem arbeid. I starten av juni skal Stortinget behandle en sak som kan tillate det norske folk å gi arbeid til romfolket. Dagens lov sier at de må ha 100 prosent stilling med lønn etter tariffavtale for å få arbeidstillatelse.

Det at det finnes mafia og bakmenn som får pengene, er bare tull.

Forfulgt og hatet

– Norge må bli en del av denne realiteten, som flere land har akseptert, nemlig at rom-folket er Europas ansvar. Norge har gitt masse penger, for en stund siden et par milliarder, men pengene kommer ikke fram på grunn av korrupsjon. Og derfor er rom-folk på gata i Oslo. De har vært slaver lenger enn afrikanere. Høyre skyver dem mot kriminalitet og prostitusjon når de allerede er over en terskel og har fått et stempel, ifølge organisasjonssekretær Evenrud. 

Ifølge Evenrud driver Høyre en kampanje mot disse menneskene. Han baserer dette på egne erfaringer, og mener at det har vært en markant skifte i den norske befolkningen de siste to årene. Nå starter de en kampanje slik at de kan anmelde trakassering og vold slik alle mennesker har rett til. 

– Det at det finnes mafia og bakmenn som får pengene, er bare tull. Jeg kan referere til den siste forskningsrapporten til Ada Engebrigtsen; hun har offentlig uttalt at det ikke er en eneste forskning som viser sammenheng mellom tigging og kriminalitet. Pengene går til vedkommende og deres familie. “Bakmannen” er en rasistisk myte. Mafiapåstanden er en standard myte som er importert fra rasistiske holdninger i Øst-Europa, og likevel legger høyrepolitikere det til grunn når de skal rasjonalisere sitt forslag om forbud, sier han. 

Ifølge Folk er Folk vil et forbud føre til kriminalitet og prostitusjon. De jobber aktivt med romfolk og får ofte høre at mange romfolk blir mistenkt for tyveri, banket opp og diskriminert.

Høyre 

Michael Tetzschner har fungert som en talsperson for forslaget til Høyre. Nylig stod deltok han i debatt mot representanter fra de andre politiske partiene i NRKs program Debatten. Han ønsket ikke å svare Folk er Folk på grunn av deres ordbruk og beskyldninger om rasisme, men han ønsket å fortelle om vedtaket og hvordan han kom fram til det.

– Vi har latt oss påvirke av rapporter fra EUROPOL, fra den svenske Rikspolisstyrelsen, Dansk Politi, Rapport til Europarådet om Romas and Travellers situation. Men jeg understreker at rom ikke er selve problemet. Men de utnyttes også gjennom trafficking, skriver Tetzschner til Utrop i en mail. 

Forbudet skal forhindre tiggere fra å kunne sette seg på en plass og oppholde seg der time etter time. Debatten har fått et oppsving i 2012, da Oslo kommune også hadde et mål om ha en tiggefri by. Dette har de ikke nådd. Flere har den siste tiden dokumentert en strengere behandling av romfolk i sentrum av hovedstaden. Dagens næringsliv og organisasjonen Folk er Folk har observert politiets arbeid og mener at de bortvises uten grunn.

– Mitt inntrykk er at politiet gjør en god jobb hver eneste dag, hele året, men at ingen er ufeilbarlige. Hvis man mener politiet har gått for langt, er det klagemuligheter. Det å ha en tiggefri hovedstad er jo ikke et primært mål. Når tigging ikke løser problemer, er det en bra bieffekt at det offentlige rom blir oppfattet som mindre farlig av eldre mennesker, mener Tetzschner. 

– Hvordan skal politiet straffeforfølge en tigger?

– Som ved alle overtredelser vil politi bruke det såkalte ”opportunistiske prinsipp”, det vil si at man griper inn der aktiviteten er til sjenanse for andre som bruker det offentlige rom, eller om det er mindreårige som tigger. Politiet vil også kunne gripe inn dersom det er noen som ser ut som de trenger medisinsk tilsyn. Jeg kan ikke se for meg at en forseelse skal føre til fengsel, svarer Tetzschner.

Politiet har ikke svart på gjentatte henvendelser fra Utrop angående hendelsen som ble observert av Dagens Næringsliv og Folk er Folk.