Ny advokatordning for asylsøkere

0Shares

Advokatordningen er tenkt som en vaktordning med noen advokater på vakt, samt noen bakvakter. Advokatene som skal delta i ordningen skal ha gyldig bevilling.

Asylsøkere skal sikres bistand fra seriøse og kunnskapsrike advokater og rask og tilstrekkelig kontakt med sin advokat.

Det skal også utlyses et forsknings/utredningsoppdrag som skal evaluere dagens advokatordning. Dette oppdraget skal etter målsettingen være avsluttet våren 2003.

Advokatordningen som UDI nå skal utrede skal være foreløpig, og arbeidet skal pågå parallelt med evalueringen av advokatordningen.