Lanserer korona-bok med spesiell vri

Farida Shakoor og Abloom-festivalen har i løpet av høsten lansert ny bok om koronaviruset.
Foto: abloom.no
Festivalsjef i Abloom. Faridah Shakoor, skulle lansere ut sin første bok med fokus på barn og unge neste år. Korona-utbruddet endret imidlertid planene.
21Shares

Sluttresultatet ble Historien om Koronaviruset- en digital barnebok med illustrasjoner & informasjon om Covid-19, som lanseres i løpet av høsten.

– Vi i Abloom-festivalen startet omgående med å bidra til den nasjonal dugnaden fra første stund, sier hun til Utrop.

Shakoor så at mange grupper i samfunnet slet i forbindelse med samfunnsnedstengningen.

– Særlig gjaldt dette folk i vår målgruppe, folk med funksjonsnedsettelser, både med og uten minoritetsbakgrunn. Alle er avhengige av spesielle tjenester, som ble nedgradert i de to månedene Norge gikk på lavtempo. Mange fikk heller ikke med seg rådene fra helsemyndighetene de første ukene.

Informasjon via digitale verktøy

Abloom har søkt om tildelingsmidler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for å nå grupper som har vært vanskelig å nå under korona-krisen. Videre skal man hjelpe helsemyndighetene i Norge med å få ut informasjon som allerede er lagt ut av Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet på de forskjellige språk.

Utgivelsen av boken er del av denne planen.

– Her tok vi intitiativ til å lage digitale spill og forskutterte arbeidet med vår første digitale barnebok, som egentlig skulle gis ut i 2021. Korona endret planene, og innholdet i boken.

Shakoor og Abloom hadde også planer om å lage en film, som måtte skrinlegges.

– IMDi-tilskuddet var dessverre ikke nok. Likevel er vi fornøyde med å få laget digitale verktøy på så kort tid med det samme tilskuddet.

Spesiell vri

I Ablooms digitale barnebok har man laget en morsom og nyskapende vri, hvor korona-viruset er hovedpersonen og forteller sin historie.

– Idéen fikk vi i løpet av nedstengningen. Her i Abloom så vi at mange barn og unge ikke hadde godt nok kjennskap til viruset og hva den innebærer. Gjennom boken informerer vi på en litt morsom måte, slik at vi skaper mer forståelse.

Her ligger det også en smule alvor, midt i all morsom historiefortelling, mener hun.

– For når man ikke har inngående kjennskap til noe, i dette tilfellet en livstruende pandemi, er man ofte ikke var nok på konsekvensene.

Lettlest

For å gjøre boken mest mulig tilgjengelig er språket lettleselig.

– Foreløpig er den kun tilgjengelig på norsk og engelsk, men vi har planer om å kunne utvide til 20 språk. Lydbøkene er tilrettelagt for alle som ønsker eller trenger lydstøtte.

Shakoor testet boken hos flere barn og unge før lanseringen.

– Tilbakemeldingene har så å si alle vært positive, og for de av målgruppen vår med flerspråklig bakgrunn med kort botid i Norge er lettvarianten språket boken er skrevet på en god mulighet til å øve norsk, for både barn og foreldre.