La ned påstand om utilregnelighet

Tingrettsracer: asyladvokaten Arild Humlen har vunnet 10 av 14 saker mot UNE de siste to årene.
Foto: Wikimedia Commons
Aktoratet mener det er tvil om terroristen Anders Behring Breivik er tilregnelig eller ikke. Derfor legger de ned påstand om tvungent psykisk helsevern.
0Shares

Aktor Svein Holden la i Oslo Tingrett i dag vekt på at aktoratet ikke er sikre på om Breivik var psykotisk 22. juli, men at særlig vitnemålet og rapporten til de to første rettspsykiaterne Husby og Sørheim har ført til tvil om tilregnelighetsspørsmålet.

 

– Vår påstand blir dermed at Breivik skal overføres til tvungent psykisk helsevern, sa Svein Holden.

Breivik var ikke overrasket.

I sin prosedyre var Holden nøye med å fremheve at tvilen skal komme tiltalte til gode.

 

– Etter vår mening er det verre at en psykotisk dømmes til forvaring, enn at en ikke-psykotisk dømmes til tvungent psykisk helsevern, sa Holden under sin prosedyre.

 

Alternativ
Påtalemyndigheten legger likevel ned en subsidiær påstand, i tilfelle dommerne kommer til at han var tilregnelig, om at Behring Breivik dømmes til 21 års forvaring, med en minstetid på ti år. Det skriver Aftenposten.

 

Allerede tidlig i prosedyren signaliserte den andre aktoren, statsadvokat Inge Bejer Engh, at domstolen ikke bør ta hensyn til den almenne rettsfølelsen når det gjelder spørsmålet om tilregnelighet, ifølge avisen.

Aktorene var klare på at saken har satt det norske rettssystemet på prøve.

– Fredag 22. juli er et nasjonalt traume. Midt i dette traumet skal en gjerningsmann stilles til ansvar for sine gjerninger i tråd med prinsippene i vårt system. En sak som dette utfordrer systemet, sa Inge Bejer Engh under prosedyren i Oslo tingrett.

Gjorde høyreekstrem hilsen
Etter at retten ble hevet gjorde Breivik sin egenkomponerte høyreekstreme hilsen mot aktoratet.

– Breivik var ikke overrasket. Han har hørt spørsmålene og vinklingene på dem, sier forsvarer Geir Lippestad til Aftenposte etter aktoratets prosedyrer.