UDI behandler endelig asylsøknader fra Syria

Misnøye: Det syriske folket lever under jernhånden til Assad-regiment
Foto: Pressebilde
Etter mer enn ett års ventetid har UDI nå begynt behandlingen av asylsøknader fra syrere på norske mottak.
0Shares

På grunn av den urolige situasjonen i Syria har Utlendingsdirektoratet (UDI) i all hovedsak ikke behandlet søknader fra Syria siden april 2011, skriver VG Nett.

Av samme grunn har søkere fra Syria med avslag fått opphevet sin utreiseplikt siden april 2011. Dermed har disse inntil videre sluppet å bli sendt tilbake.

Også disse sakene behandles nå individuelt og fortløpende, ifølge en pressemelding fra UDI.

I pressemeldingen heter det at UDI ser at det er en vanskelig situasjon for asylsøkere fra Syria som har blitt boende lenge i asylmottak i uvisshet.

Borgerkrig
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har gjentatte ganger oppfordret norske myndigheter til å ta opp behandlingen av søknadene.

For en uke siden skrev NOAS et notat om de syriske asylsøkerne og deres situasjon. Der heter det blant annet:

– Ifølge tall fra UDI var det i mai i år rundt 200 søkere som ventet på behandling av sakene sine. 75 % av disse var registrert etter at opprøret startet.  Det har nå gått 14 måneder uten at noe har skjedd i sakene deres. NOAS mener det er umenneskelig ikke å behandle asylsøknader på bakgrunn av det som er den reelle situasjonen i Syria nå; en fullstendig uoversiktlig borgerkrig med brutale drap, tortur og andre grove menneskerettighetsbrudd fra flere parter i konflikten.

Les hele notatet her!