– Feil forståelse av islam gir ekstremisme

Hijab er nå tillatt i Forsvaret, men etter mye om og men
Foto: David Martyn Hunt
Vi har et problem med ekstremisme. Jeg opplever dem som uroelementer, som den gamle rødkinnede fnisende satan, med oppblåste kinn, som fremsetter påstander i skjødesløshet, og følger dem med fascistisk disiplin.
0Shares

I islam er de kjent som Ahl Al-Hadith, eller “folket av hadith” (Hadith, overleveringer om profeten Muhammad og hans nærmeste. Beretningene om profetens levevis betraktes som profetens sunna (tradisjon) og følgelig som eksempel for de troende, red.anm.). De har videre blitt kjent som salafier, wahhabitter, og mange er enige om at disse er problemelementene innenfor hva som kalles “islam”.

Islam er definert i Koranen, som alle muslimer skal se som Guds ord. Problemet er at noen tolker denne boken til å bli helt irrasjonell og idiotisk.

Irrasjonelle tolkninger
Et godt eksempel er Sheik Feiz på Youtube, som sier at Allah har to høyre hender, for slik står det i Sahih Bukhari (samling av profetens ord og handlinger, red. anm). Da er det ikke lov å tenke mer for Sheik Feiz. Men alle som har sett bare én gang på Koranen, vet jo at Allah allegorisk har både høyre og venstre hånd.

Lena Larsen, Basim Ghozlan og andre har vært i media som talspersoner for “islam”, og det er jo ikke rart at folk reagerer.

En slik holdning er veldig typisk for uroelementene. De skal følge helt irrasjonelle hadith, som er i konflikt med Koranen, og kaller andre vantro, som ikke tror på dette, og har større rasjonell evne. De går så langt som å kalle de som følger Koranen, og ikke hadith, vantro. Jeg, som har studert Koranen i ti år, blir altså kalt vantro av disse.

Feil om hijab
Det er kjent at “hijab” er en hjertesak for mange ekstremister, og har blitt gjenkjent som et politisk plagg, for uroelementer. Faktisk, om man søker på Muhajabah på Internett, så kommer en norsk kvinne opp. Sølva Saxelin argumenterer for at “selv om man blir svett i hodebunnen, skal man bære hijab for Gud”. Hun mener det ikke handler om velvære. Du skal ha det forferdelig, for Gud har sagt det slik i Koranen.

Allerede her så skjønner man hvorfor Sølva kritiseres. Man skjønner at folk reagerer på hijab, og alt idioti som assosieres med det, og at Gud skal kreve dette. «Gud skapte deg kun for å tilbe ham», står det i Koranen. (51:56) «Gud er Ytterst Nåderik, Velgjørende», står det i Koranen. «Å prise Gud, og feire Gud», snakker Koranen om. «Gud er rettferdig, og har paradis klar for de rettroende».

Innebærer dette å plage seg selv med svett hodebunn, dag inn og dag ut? Hele livet? Allerede her forstår vi at Muhajabah er et fenomen som ikke har noe med Den Ytterst Nåderike, Velgjørende Gud å gjøre. Muhajabah er et helt idiotisk ord, med bakgrunn i feiltolkning av Koranen. Det er relatert til ordet “hijab”, som ikke betyr hodeplagg, men barriere. Det har blitt misforstått til å være hodeplagg. Det er også påstått å være krevet av Gud, som ikke engang bruker dette ordet slikt i Koranen. Derfor gjør jeg narr av det, og ekstremistene som virker å sette fokus på hijab, men ikke forstår fredelig tolkning av Koranen.

Feil på islam.no
Saxelins venner fra islam.no Lene Tufte, Trine Skogen, Lena Larsen, Mohammed Amarzguioui, Basim Ghozlan, og flere i deres krets, virker som står for samme irrasjonelle tolkning. På imam.no er også Abo Barirah (bruker også andre navn) åpenbart en som mener at hadith er Guds ord. Noe de selvfølgelig ikke er, og alle vet. Han tolker også Koranen helt irrasjonelt, og mener seg representant for Ulema Norway, altså muslimske lærde i Norge. I “Islamsk råd” (som selvfølgelig skal være muslimsk råd) har Lena Larsen vært leder.

Sølva, Lena, Basim og andre har vært i media som talspersoner for “islam”, og det er jo ikke rart at folk reagerer. Problemet er at om man prøver å nå disse menneskene rasjonelt, så forsetter de bare å vise til irrasjonelle hadith og påstå at å ikke følge disse er ensbetydende med å være vantro.

Slik sett er de uroelementer. Uro og idioti, rare påstander, rare regler, kombinert med fnising og røde kinn. Hvis man tenker over dette, så er det jo ikke en troende som kommer til syne. Det er jo satan, ildånden.

Koranen alene
Koran-alene bevegelsen, er en bevegelse mot hadith, men for Koranen. De kalles ofte quraniyoon også, og er erklært vantro av sunnier.

Shia har heldigvis ikke et slikt fokus på hadith. Selv om det er mange der, som legger vekt på hadith, er det mye mere rasjonelle, og ikke uro-elementer i samme grad. Blant shia kan man også finne veldig velreflekterte mennesker, som også forstår at det kun går ann å følge Koranen, og ikke hadith.

Mens Shia utviklet seg, og etterhvert anerkjente konseptet Ruhollah, som er et avansert konsept i Islam, så ble Sunni en retning, hvor man ikke kunne tenke, og tolke selv, og tolkningen ble låst, og videretolkning ikke akseptert. Dagens sunni-tolkninger har MANGE feil, men de nekter å høre, har ikke lært å bruke sin intellektuelle fakultet.

Det som selvfølgelig bør være definerende, er jo hva Koranen sier selv, altså Guds ord. 7:203: «Jeg følger kun det som åpenbares meg av Herren.» Dette er innsikt fra Herren, og ledelse og nåde for folk som tror.

Mohammed følger kun Koranen. 33:34 «Kom i hu det som fremleses i deres hus av Guds ord og visdom. Gud ser alle detaljer, er vel underrettet.» Dette er myntet på gifte kvinner, dvs, Mohammeds koner, som også fulgte Koranen alene. Jeg ville ikke bli overrasket om sekteristene kalte dem vantro.

Som religiøs, om man skal forstå mest mulig om hva jeg tror, så må man forstå endel av shia-teologi. Fordi mange som kaller seg Koran Alene ikke er der enda, og f eks ikke forstår konseptet Ruhollah og Teokrati, så kaller jeg meg Shia. Men jeg følger altså Koranen Alene. Koranen Alene har dog lært meg mye om andre religioner, og universell monoteisme. Om Tao, Buddha, Atman og Great Spirit. Og mange andre. I hinduismen har Brahman ingen annen. I islam har Gud ingen partnere. Slik lære fører til et stille sinn. I Tao snakker man om Taos stillhet. Dette er det samme som Buddha mener med egoløshet.

Alle folk har hatt sine budbringere, sier Koranen.

Sekterisk argumentasjon
Hva er det sekteristene sier? Jo, kun vår sekt er den reddede, eller vår sekt er den rette, og her bærer kvinnen hijab hele tiden, og all vår kjærlighet er til Sahaba, som er mennesker omtalt i hadith. De forstår ikke universell monoteisme. Men dette er jo nettopp det Koranen lærer oss. Om folk kun visste, kunne de legge alle våpen ned.

De har altså blitt uro-elementer som forfekter et islam som ikke finnes.

Med referanse til Koranen og rasjonell tankegang kan dette avvises. Om flertallet blir enige om dette, kan vi få et nyansert syn på rett og galt islam, hvor rett islam er relatert til rasjonalitet, og god adferd, og galt islam, altså egentlig ikke islam, er relatert til uroelementer og irrasjonalitet. Og da kommer det til det punkt at man åpner Koranen for alle, og tolker den rasjonelt. Da vil man se at sektene tolker den irrasjonelt, og dermed kan du fjerne grunnlaget for deres ekstremisme.

Konsekvensen vil bli at vi etablerer det Gud vil gjennom sin religion, fred. Ikke plagsomme hijab, eller kutting i penis. Fred i sinnet, gjennom å vite at Gud er god. Religionen dreier seg om hengivelse til naturlig adferd, og Guds vilje. Ikke noe av dette er i konflikt med rasjonalitet. Ingen selvmordsbombere, ingen ekstremister. Ingen satan av noe slag. Kun en Ytterst Nåderik, Velgjørende Gud, som venter på å bli kjent.

Jeg har også skrevet endel artikler om dette andre steder som man kan lese, for å sette seg dypere inn i dette.

Mohammed – hvem var han egentlig? http://mitt.dt.no/artikkel.php?aid=19676

Bare en Gud, over alle verdener (Nybegynner-introduksjon til Koranen alene.)
http://mitt.dt.no/artikkel.php?aid=18405

Og for de mer avanserte, universiell monoteisme: http://mitt.dt.no/artikkel.php?aid=19937

Fra min research har jeg også laget en meditasjonsteknikk, man kan prøve, om man føler lyst til det.

http://mitt.dt.no/artikkel.php?aid=19520

Om man forstår hva jeg snakker om, så vil man etterhvert også forstå Teokratiet.
http://mitt.dt.no/artikkel.php?aid=19362

Må Gud lede dere rett, og etablere hans fred.

Fred være med dere.