Ny boligpolitikk for etniske minoriteter

0Shares

Innvandrere har større problemer med å finne bolig i større byer der også mangelen på boliger er større. Markedets forskjellsbehandling av etniske minoriteter vanskeliggjør situasjonen for mange.

Det er et hovedmål for integreringspolitikken at de som får oppholds- og bosettingstillatelse raskest mulig skal bli aktive samfunnsborgere. Boligpolitikken må derfor legges opp slik at det blir mulig for den enkelte å benytte egne ressurser, i følge Kommunal- og Regionaldepartementet.

Boligmeldingen vil drøfte hvilke hindringer eller terskler personer med etnisk minoritetsbakgrunn møter på eie- og leiemarkedet, og hvordan det offentlige kan bidra til at husstandene kan overkomme disse hindringene.