Minoritetsmenn slås av kona

Menn som utsettes for vold, har ofte høyere terskel for å oppsøke hjelp
Foto: Europaparlamentet
Årsaken til volden er skjevhet i maktforholdet, der menn av utenlandsk opprinnelse er i en sårbar situasjon, mener Linda Jakobsen ved Betzy Krisesenter. 
0Shares

Menn som kommer til Norge gjennom henteekteskap, opplever overraskende ofte fysisk vold fra ektefellen, forteller Jacobsen ved krisesenteret i Drammen som har hatt egne rom til disposisjon for innvandrermenn siden 2010. 

 Hun var ikke forberedt på at mange hadde behov for et krisesenter, forteller hun til NRK. 

– Så langt er det tendenser til at det er mye mer enn det vi trodde det kom til å være, og det er mer alvorlig vold enn det vi trodde det kom til å være.

 Jakobsen forteller at disse ofte er hentet inn fra et annet land for å giftes inn i en familie som alt er etablert i Norge.

– Han ikke språket, har ikke jobb, og noen ganger ønsker ikke kvinnen som allerede bor i Norge å gifte seg med mannen i det hele tatt.

Mennene på krisesenteret opplever trusler fra både ektefelle og familien hennes. Ifølge Jakobsen utnytter familiene mannens usikkerhet for å ha kontroll.

Fleiper det bort
Linda Jakobsen opplever at vold i hjemmet er vanskeligere å snakke om for menn med innvandrerbakgrunn. Det fleipes med at det bare er svake menn som lar seg blir slått eller mishandlet, sier hun.

– Min erfaring er at dette er slettes ikke er svake menn. Det er menn som har et verdigrunnlag som går på at de ikke slår tilbake. Det er menn som vil forsvare sine barn. Men det er veldig vanskelig for en innvandrermann å gå til kamerater, venner eller familie og fortelle at de blir mishandlet.

Les mer på nrk.no!