Foreslår “siling” av innvandrere

Ikke lønnsomme, hevder enkelte: Innvandrere
Foto: Fanney Antonsdóttir
Redaktør mener lønnsom innvandring kan redde velferdsstaten. 
0Shares

Gunnar Stavrum er redaktør i Nettavisen. Der skriver han med jevne mellomrom kommentarer med fokus på økonomi og politikk. I sin nyeste kommentar hevder han at Norge har tre valg i fremtiden:

  1. Høyere terskel for å bli medlem av Folketrygden
  2. Begrensing av innvandringen til grupper som bidrar sterkere i norsk økonomi
  3. Aksept av at det statlige sikkerhetsnettet blir dårligere for oss alle

Grunnen er ifølge Stavrum at Norge går i underskudd om vi ikke regner med oljen. Når oljen tar slutt, vil ikke lenger velferdsstaten være bærekraftig.

– I år går staten med rundt 120 milliarder kroner i underskudd – og hvis vi ikke legger om kursen, snakker vi om minst det doble etterhvert, skriver han. 

Vil vi akseptere høyere skatter eller dårligere trygdeordninger for nordmenn som en konsekvens av fri flyt av mennesker innenfor EØS-området?

Gatemusikanter og lommetyver
Ulønnsomme innvandrere bidrar til å forsterke dette problemet, mener redaktøren. Han siterer et innlegg i Aftenposten av NHH-professor Rögnvaldur Hannesson for å underbygge sitt argument. Hanneson skriver at den norske innvandringsdebatten er naiv, og at man «skulle tro at det var nokså åpenbart at innvandrere ikke ville slippes inn med mindre de som er i landet fra før tjener på det».

– Har vi behov for flere gatemusikanter, tiggere og lommetyver? spør økonomiprofessoren.

Stavrum fortsetter:

– Det er brutalt sagt, men vi har også et brutalt valg: Vil vi akseptere høyere skatter eller dårligere trygdeordninger for nordmenn som en konsekvens av fri flyt av mennesker innenfor EØS-området?

Les hele kommentaren til Stavrum her!