– Norske studenter bør internasjonaliseres

Stort mangfold: av Høgskolens samlede studentmasse har 18 prosent minoritetsbakgrunn.
Foto: Claudio Castello
Tom Colbjørnsen, rektor ved BI i Oslo, mener at norske studenter som ikke drar på utveksling likevel bør internasjonaliseres. I Norge.
0Shares

– Ifølge professor Pankal Ghemawat ved IESE Business School i Barcelona reiser bare to prosent av verdens studenter til utlandet på utveksling. Når det gjelder Norge er det så mange som 85 prosent av norske studenter som tar tar hele studiet sitt i Norge, skriver Colbjørnsen på sin rektorblogg

BI-rektoren mener det er ikke tvil om at internasjonale forhold blir viktigere, ikke bare for næringslivet, men også for studier.

Innveksling

Colbjørnsen beskriver internasjonalisering av norske studenter som innveksling.

– Innveksling er det motsatte av utveksling. Utenlandske studenter på innveksling i Norge kommer fra ulike universiteter i verden, og samme antall norske studenter blir sendt på utveksling til de samme universitetene, sier han til Teknisk Ukeblad.

Han påpeker at et godt tilbud av engelskspråklige kurs er en av suksesskriteriene i internasjonaliseringen av studenter i Norge.

– Alle våre master of science går på engelsk, og vi har tre engelskspråklige bachelorstudier. Vi øker også tilbudet av engelskspråklige kurs på bachelor.

Økt moblitet

Ifølge Kristin Solheim, avdelingsdirektør i Senter for internasjonalisering av utdanning, tar 23 prosent av norske studenter tar deler av sin grad i utlandet. Solheim henviser til Bologna-avtalen, hvor Norge og en rekke andre europeiske land har forpliktet seg til å jobbe for økt mobilitet av studenter og fagpersoner mellom høyere utdanningsinstitusjoner.

Ifølge Solheim gjør norske høyskoler og universiteter en god innsats på det området.

Noen eksempler på det er flere fagtilbud på engelsk, større fokus på integrering og at enkelte studiesteder tilrettelegger mer for utveksling. Erasmusprogrammet gir mulighet for at også universitets- og høgskoleansatte kan dra på utveksling, noe som kommer norske studenter til gode, sier Solheim til tu.no.