Flyktninger ønsket

Velkommen inn: Atlanterhavsveien fører rett inn i Averøy. Kommunen har ikke tatt imot flyktninger siden 90-tallet, men nå går imidlertid konstituert rådmann Berit Hannasvik inn for dette.
Foto: Kjell Jøran Hansen
Rådmannen i Averøy går inn for at kommunen skal ta imot 15 flyktninger i 2013.
0Shares

Kommunen har ikke bosatt flyktninger siden 90-tallet. Da dreide det seg om mennesker som på grunn av krigen på Balkan, hadde behov for beskyttelse. Nå ønsker man på nytt å ta imot nye, skriver Tidens Krav.

Bakgrunnen er at det nå finnes mange flyktninger i mottak som er klare til å bli bosatt ute i kommune-Norge. For 2013 er det totalt snakk om 9.200 nye kommuneplasser. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) regner med at antall flyktninger til Norge vil øke i årene framover.

– Lang ventetid på bosetting i en kommune har store menneskelige og økonomiske konsekvenser, skriver konstituert rådmann Berit Hannasvik i sin saksutredning.

Positivt innstilt

Konstituert rådmann Berit Hannasvik er foreløpig positivt innstilt til at Averøy skal ta imot de nye 15 flyktningene. 

– Vi vet per dagsdato lite om hvem som er aktuell for bosetting i Averøy. Jeg ser for meg at det også må ansettes en flyktningkonsulent. I tillegg er det aktuelt å søke samarbeid med nabokommuner, sier hun til Tidens Krav

Livsløpsutvalget i Averøy, som har ansvar for kommunens oppgaver som er knyttet til kvalitetsutvikling av tjenester, skal behandle saken i sitt møte 17. august.