Utlendingsmyndighetene instruert om bortvisning av hatpredikanter

Hatpredikanter kan utvises av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.
Justisdepartementet ønsker en mer konsekvent praksis av bortvisningsreglene overfor hatpredikanter og har derfor instruert utlendingsmyndighetene om saken.
117Shares

Departementet viser i en pressemelding særlig til at personer som utgjør en sikkerhetstrussel, kan utvises av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

– Vi ser at utlendinger som sprer et hatefullt og ekstremistisk budskap som kan inspirere til vold, i noen tilfeller bør bortvises av hensyn til offentlig orden, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Blant annet skal personer som står på den danske sanksjonslisten for hatpredikanter, bli bortvist fra Norge.