Hva vil det si å være norsk?


Foto: Grazyna Skarpås
Hva er norskhet? Den 11. september arrangerte Senter for profesjonsstudier et seminar om norskhet på Fyrhuset med innlegg ved Thomas Hylland Eriksen, Elisabeth Eide, Lars Gule og Anders Vassenden.
0Shares
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

Det siste året har terrorisme vært et aktuelt tema i Norge. Mange spørsmål har blitt stilt. Hadde de blitt stilt dersom terroristen var muslim?  

– Etter angrepet, men før vi fikk vite hvem som sto bak opplevde mange mørkhudede å bli møtt med hat. Folk har fortalt at de ble skjelt ut på busser, nektet sitteplass og stigmatisert på andre måter, sier medieforsker Elisabeth Eide.

Så fikk hele Norge vite at det var en våre egne, en kristen, hvit vestkantsgutt som hadde sprengstoffet i bilen, geværet i hånda. Vi reiste umiddelbart hundrevis av spørsmål. Er han gal? Psykologene har lagt et iherdig arbeid i å analysere mannen. Var det et krampeaktig forsøk på å distansere ham fra oss?

Dersom Breivik hadde blitt erklært utilregnelig, hadde han kanskje ikke vært ”en av oss” likevel.

– Dersom Breivik hadde blitt erklært utilregnelig, hadde han kanskje ikke vært ”en av oss” likevel. 

Flinkere enn før

Julaften er ikke lenger den eneste høytiden vi vet om. På seminaret kom det frem at vi er flinkere til å integrere nå enn for 10-15 år siden. Innvandrerne er ikke lenger ”innvandreren på arbeidsplassen”, men blir i større grad satt på lik linje med sine etnisk norske kollegaer. Tidligere ble for eksempel en journalist med innvandrerbakgrunn satt til å skrive saker om ”sitt folk”. Nå skriver journalister de samme sakene uavhengig av etnisk bakgrunn.

Utenlandske skattesnyltere og norske forballspillere

Hva er det som gjør oss norske? Det å være hvit er fremdeles en viktig faktor for å være godtatt som

Thomas Hylland Eriksen
Foto : Grazyna Skarpås
norsk, ble det hevdet på seminaret. Thomas Hylland Eriksen er enig, men vil likevel utfordre påstanden.

Som tilhører satt man igjen med at man kan si at det finnes ti norske faktorer og en bør oppfylle syv av disse for å regnes som norsk. Hvordan? Er en brun, kan en bli akseptert som norsk, en må for eksempel være god til å spille fotball, forteller Eriksen og henviser til den halvt gambiske fotballspilleren John Carew. En mann vi har fornorsket navnet på og som plutselig ikke er så svart likevel fordi han er dyktig på banen.

– Du er utlending så lenge du snylter på skatten. Men skårer du mål er du norsk 

Hylland Eriksen sammenligner integreringen av de utenlandske innvandrerne med integreringen av nordlendingene på 50 og 60-tallet. – Vi hadde en oppfatning av at de var litt alkoholiserte. Litt tjukke i hue. Derfor måte de bevise at de var som oss andre får de ble akseptert.