Bystyrepolitiker i Oslo dømt til ni måneders fengsel for grov Nav-svindel

I retten ga Danny Chaudhry en uforbeholden tilståelse.
En representant i Oslo bystyre er dømt til ni måneders fengsel for å ha svindlet Nav for 760.000 kroner. Mannen tilsto bedrageriet i retten.
64Shares

Mannen som nå er dømt, er 59 år gamle Danny Chaudhry, som sitter som uavhengig representant i Oslo bystyre.

I alt mottok Chaudhry mellom april 2014 og desember 2016 762.000 kroner i uførepensjon, uføretrygd og barnetillegg mens han jobbet som kjørelærer på sin egen trafikkskole.

I retten ga Danny Chaudhry en uforbeholden tilståelse. Det står likevel at han først nektet straffskyld i to politiavhør, før han tilsto. Tilståelsen kom såpass tett opp til rettssaken at den ikke kunne gå som en tilståelsessak.

Ifølge dommen ble saken avdekket etter tips fra publikum om svart omsetning til kemneren, med påfølgende bokettersyn og varsel til Nav.

– Hele saken bygger på at tiltalte hadde en betydelig svart, kontant omsetning, som han holdt utenfor sine regnskaper. Det straffbare forhold pågikk over en lengre periode, nesten 2 år, og var i utgangspunktet ikke lett å avdekke, heter det i dommen.

Han var også tiltalt for å ha gitt falsk forklaring i forbindelse med rapporteringene til Nav, men Chaudhry ble frifunnet på dette punktet. Grunnen var at retten kun mener at Chaudhry har unnlatt å komme med riktige opplysninger, og at forholdet dermed ikke rammes av det loven omtaler som falsk forklaring.

– Umiddelbart mener jeg at dommen er streng, sier Munir til NTB.

Han viser til at saken har hatt lang liggetid både hos politiet og i forvaltningen. I dommen står det at saken ble registrert hos politiet i november i fjor, og at første avhør ikke ble gjort før i juli i år.

– Jeg mener at liggetiden ikke er tatt nok hensyn til i dommen. Jeg prosederte i retten på en betinget dom og hadde i det minste håpet på en delvis betinget dom, sier forsvareren.

Han sier at han nå vil diskutere med Chaudhry om de skal anke dommen.

Han ble valgt inn for Folkeaksjonen nei til mer bompenger under kommunevalget i fjor, men meldte seg ut av partiet kort tid etterpå. Han har tidligere vært politiker for Venstre, Frp og Sp.

Han satt ikke i bystyret i perioden da Nav-svindelen pågikk.