NHO vil ha fadderordning for innvandrere

0Shares

Han oppfordrer arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman om å videreføre ordningen fra 1996.

21. august deltok Finn Bergesen jr. på regjeringens nasjonale dialogkonferanse for bedre integrering. Flere av innvandrerrepresentantene etterlyste en fadderordning for innvandrere som kunne fungere som en døråpner til arbeidslivet. NHO støtter dette forslaget.

Ordningen ble etablert av partene i arbeidslivet (NHO, LO, HSH og Aetat) i 1996. Sammen med de andre har NHO markedsført ordningen aktivt, men nå er engasjementet lavt. Aetat bruker ikke lenger ordningen.

I 2001 gjennomførte SINTEF en evaluering av ordningen for Arbeidsdirektoratet. Evalueringen avsluttes med: “..det er behov for at samarbeidet som er utviklet gjennom Fadderordningen fortsetter og spres til alle fylker, og at det prioriteres både økonomiske og personellmessige ressurser til dette. Her ligger utfordringen både hos NHO, LO, HSH, bevilgende myndigheter, Aetat, kommuner og fylker.”

NHO har ønsket å bruke evalueringen som grunnlag for en vitalisering, men mener Aetat ikke var interessert i et videre engasjement.

– I møte med UDI har vi gitt uttrykk for at vi ønsker å bidra til å føre Fadderordningen videre. Tilsvarende budskap er gitt i møte med Aetat. Etterlysningen som innvandrerrepresentantene kom med på regjeringens dialogkonferanse viser at det er behov for og ønske om en Fadderordning, påpeker NHO-direktøren.

Ved en videreføring av Fadderordningen mener NHO det er naturlig at en også trekker med integreringsmyndighetene (UDI og kommunene) og utdanningsmyndighetene (UFD og VOX). I tillegg bør en ha med representanter for de kommunale og statlige arbeidsgiverne (KS, AAD og NAVO).