Flerfamiliehusholdning vanlig blant innvandrere

0Shares

Innvandrere fra Asia lever i større grad i tradisjonelle kjernefamilier. Hele 56 prosent blant personer fra Asia er i denne kategorien.

Blant innvandrere fra Sri Lanka, Pakistan og Tyrkia er over 60 prosent i kategorien par med barn. Innvandrere fra asiatiske land har også den høyeste andelen flerfamiliehusholdninger (11 prosent), ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Når det gjelder personer fra Afrika er det om lag 40 prosent som er i kategorien par med barn.

Aller høyest kommer personer med pakistansk opprinnelse hvor nesten 60 prosent bor i husholdninger med 5 personer eller flere.

Andelen som bor i flerfamiliehusholdninger, dvs. husholdninger med to eller flere familier, er over dobbelt så stor for ikke-vestlige innvandrere sammenliknet med personer uten innvandrerbakgrunn.

Kun 4 prosent av den siste gruppen lever i en flerfamiliehusholdning , mens tilsvarende tall for ikke vestlige innvandrere er 10 prosent. Det er mest vanlig med flerfamiliehusholdninger for personer fra Pakistan, India og Vietnam.