Innvandrere etablerer seg tidligere

0Shares

Mens nesten 30 prosent av personer med ikke-vestlig bakgrunn i alderen 20-24 år var i parforhold, var tilsvarende tall for personer uten innvandrerbakgrunn 16 prosent.

Når ikke-vestlige innvandrere inngår parforhold, gifter de seg, mens personer uten innvandrerbakgrunn inngår samboerskap.

Mens kun 3 prosent av personer uten innvandrerbakgrunn i alderen 20-24 år var gift, var 26 prosent av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn gifte.