Ikke-vestlige innvandrere bor i blokk

0Shares

Nordmenn bor i enebolig, mens ikke-vestlige innvandrere bor i blokk.

Dette gjelder uavhengig av om det er sentrale eller mindre sentrale kommuner. I de mest sentrale kommunene bor 54 prosent av personer uten innvandrerbakgrunn i enebolig, mens kun 19 prosent av ikke-vestlige innvandrerne bor i enebolig. I de minst sentrale kommunene er tilsvarende tall 87 og 60 prosent.

Færre med innvandrerbakgrunn bor i eid bolig
Mens 84 prosent av personer uten innvandrerbakgrunn bor i eid bolig er tilsvarende tall for innvandrere 59 prosent.

Det er også her store forskjeller blant innvandrergrupper. Mens kun 19 prosent av innvandrere fra Irak og Afghanistan bor i eid bolig, bor hele 74 prosent av personer med landbakgrunn fra India og 67 prosent med landbakgrunn fra Pakistan i eid bolig, vser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Det er rimelig å anta at botid i Norge har betydning for om man eier eller leier en bolig.