Økonomi og demokrati må gå hånd i hånd

Egypt er et av flere land som går gjennom den smertefulle prosessen fra diktatur til demokrati. Et ekspertforum som nylig møttes i Oslo konkluderte med at Egypt, og andre land i samme situasjon må inkludere økonomiske rettigheter med de politiske endringene.
Foto: Flickr.com/James Buck
Land i en demokratisk overgangsfase må prioritere økonomisk inkludering sammen med politiske endringer. Ensidig fokus på rask økonomisk vekst uten tanke på fordeling undergraver legitimitet og  stenge muligheter for mer inkluderende reformer senere, sier UNDP-NOREFs ekspertforum.
0Shares

Akademikere, politiske rådgivere og beslutningstakere fra land i endring, blant annet Egypt, Myanmar og Tunisia, møtte brasilianske, chilenske og indonesiske kolleger 8. og 9. novemer i Oslo for å diskutere hvordan demokratiske reformer kan gi varig, positiv endring, skriver undp.org.

Ekspertforumet som samlet over 80 deltakere med utstrakt erfaring fra demokratiske endringsprosesser, ble arrangert av FNs utviklingsprogram (UNDP) i samarbeid med Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF). Konferansen ble åpnet av statssekretær Torgeir Larsen i Utenriksdepartementet.

Samfunnsendring gir samfunnsforbedring

Heba El-Kholy, direktør for UNDPs Oslo Governance Centre, gav uttrykk for at demokratiske endringer åpner for folks mulighet til å forme og forbedre samfunnet sitt 

– Måten institusjoner håndterer konkurranse om makt og økonomiske ressurser på, slik at innbyggernes behov og ambisjoner blir kanalisert og møtt, er kritiske faktorer for varige demokratiske endringer. Forskning viser at der inkluderende politiske og økonomiske institusjoner sameksisterer, kan man få både økt vekst og mindre ulikhet, legger hun til.

Erfaringsutveksling en styrke

Forsknings-og bevisgrunnlaget for hva som fungerer og ikke fungerer ble vurdert av akademikere, politikere, militære representanter i løpet av forumet.

– Forumet skaper et rom for utveksling av meninger og erfaringer mellom parter som på forskjellige måter er investert i overgangsprosesser, og det er dette forumets styrke, sier Mariano Aguirre, daglig leder ved NOREF.

Håpet er at inkluderende initiativ av denne typen sporer til et mangfold av perspektiver, og at det kan bidra til å identifisere de mest hensiktsmessige veiene mot overgang til demokrati, for berørte samfunn.

Samfunnsendring tar tid

Olav Kjørven, assisterende generalsekretær og direktør for utviklingspolitikk i FNs utviklingsprogram (UNDP), sa imidlertid at selv om politisk endring kan komme raskt, så tar samfunnsendring mer tid.

– Inkluderende og bærekraftig demokratisk endring krever en ny sosial kontrakt mellom regjering og folk, noe som land som Myanmar, Egypt og Tunisia nå utforsker. Og dette er slett ikke enkelt, hvor mye kan gå galt. Av den grunn er det viktig at de får støtte fra land som har gått den samme veien før dem. Vi håper dette møtet i Oslo bidrar til å styrke dette samarbeidet, avsluttet han.