Vil nå minoritetene gjennom frivilligheten

 
Foto: frivillighetnorge.no
– Integrering handler også om at minoritetsorganisasjoner må regnes med i sivilsamfunnet, sier generalsekretær Birgitte Brekke (bildet) i Frivillighet Norge.
0Shares

Frivillighet Norge inviterer til Inkluderingskonferanse på Lørenskog hus, tirsdag 13. november kl. 16.30. Gjennom speed date, idémarked og inspirasjonsforedrag spleises minoritetsorganisasjoner og tradisjonelle norske organisasjoner.

I år er det femte året inkluderingskonferansen arrangeres, og gjennom årene har flere av deltakerne innledet samarbeid med utgangspunkt i kontakten som ble etablert på Inkluderingskonferansen. Noregs Ungdomslag og Somaliland Women’s Solidarity Association har laget teater sammen.

– For oss var det spennende og interessant å samarbeide med en organisasjon med en annen frivillighetskultur enn vår. Vi fikk utforsket ulike måter man kan drive frivillighet på, sier Andreas Løken i Noregs Ungdomslag til frivillighetnorge.no.

Viktig rolleanerkjennelse, men få tiltak

I den ferske stortingsmeldingen om integrering slår regjeringen fast at nettopp frivillig sektor er en helt sentral aktør i integreringsarbeidet, blant annet fordi sektoren skaper møteplasser.

– Frivillig sektor er i sin natur full av lave terskler og åpenhet, så det er bra at regjeringen anerkjenner sektorens rolle i inkluderingsarbeidet. Men det er synd at meldingen inneholder få konkrete tiltak. Inkluderingskonferansen er integreringsvisjoner omsatt til praksis, sier Brekke til frivillighetnorge.no.

For selv om både majoritet og minoriteter engasjerer seg frivillig, møtes de som regel ikke.

– Tradisjonelle norske organisasjoner har fortsatt en vei å gå for å rekruttere bredere, og mer samarbeid med minoritetsorganisasjoner er da et viktig tiltak, legger Brekke til.