Norsk språkprosjekt vant EU-pris

 
Foto: Illustrasjonsbilde: Claudio Castello
Et norsk prosjekt rettet mot barn og unge vant språkpris i EU for å bruke innovativ språkopplæring til å forstå andre kulturer.
0Shares

Språkprosjektet «Mitt språk – ditt språk» fikk 27. september EUs «European Language Label of the Labels»-pris, under en utdeling på Kypros. «Mitt språk – ditt språk» var et av 5 prosjekter som ble belønnet, av totalt 1500 prosjekter som kunne nomineres til utmerkelsen.

– Det var en fantastisk opplevelse å være på Kypros og motta utmerkelsen. Å bli valgt ut blant 1500 andre prosjekter er en enorm anerkjennelse, sier leder Siri Tidemann-Andersen ved Det flerspråklige bibliotek til regjering.no.

Et mangfoldig tilbud

Som leder for Det flerspråklige bibliotek står hun bak prosjektet, som er rettet mot barn i førskole, grunnskole og videregående skole. Prosjektet skal hjelpe barn og unge til å orientere seg bedre og delta i det flerkulturelle samfunnet, ved å lære både sitt eget og andres språk å kjenne. Blant annet tilbyr man språkkurs til asylmottak, flerspråklige barnebøker, en vandreutstilling om islam og flerspråklige nettsteder med informasjon om norsk kultur og samfunn.

– Statistisk Sentralbyrå anslår at det om 30 år kan være en million minoritetsspråklige i Norge, derfor er det viktig med kontinuerlig utvikling på språkopplæringsfeltet. Våre tjenester vil få stor etterspørsel i framtiden, sier Tidemann-Andersen.

Åpner for samarbeid

For Det flerspråklige bibliotek betyr forhåpentligvis prisen at de styrker sin posisjon i Norge, samtidig som det åpner dører for europeisk samarbeid.

– At vi har vunnet prisen vil forhåpentligvis gjøre våre tjenester mer kjent blant flere brukere, samtidig som vi håper det vil gjøre det mulig å samarbeide med andre europeiske tjenestetilbydere, sier Tidemann-Andersen.