Unge innvandrere mobbes mer

Innvandrerungdom er en utsatt gruppe
Foto: Marius Dollinger/http://www.flickr.com/photos/konstantine/1698469001
Ungdom med innvandrerbakgrunn er mer utsatt for mobbing enn etnisk norske ungdommer. Det skriver forskning.no.
0Shares

– Dette er ikke overraskende. Innvandrere kan i utgangspunktet være mer sårbare på grunn av den situasjonen de befinner seg i, sier førsteamanuensis Hildegunn Fandrem, ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (UiS) til forskning.no.

Fandrem mener at det å flytte til et nytt land, måtte bli kjent med et nytt språk og en ny kultur kan skape isolasjon og gjøre det mer utfordrende for dem å bli akseptert av jevnaldrende.

Ikke isolerte

Studien viser at det ikke er mer mobbing i grupper av ungdom med ulik etnisk bakgrunn.

Fandrem og hennes medforskere undersøkte også hvilken betydning den etniske sammensetningen av jevnaldergrupper hadde for det å bli mobbet. Resultatet var til dels overraskende.

– I tenårene har man en tendens til å velge venner som er lik en selv, men ut fra våre resultatene ser ikke dette ut til å gjelde etnisitet, sier Fandrem.

Lite forskning

Så langt er det gjort lite forskning på offerets rolle i en mobbesituasjon.

Og til tross for økt innvandring over hele Europa med bekymring for minoritetsspråklige barn og unges tilpasningsmuligheter, er det få studier som tar for seg sammenhengen mellom mobbing og ungdom med innvandrerbakgrunn.

– Med tanke på at studien viser at det ikke er mer mobbing i grupper av ungdom med ulik etnisk bakgrunn, er det viktig å se på andre faktorer som kan ha betydning for hvem som blir mobbeoffer.

Hun er allerede i gang med en ny studie som ser nærmere på hvem det er som mobber hvem.

Les hele artikkelen her!