Innvandrere kan bli utestengt fra OL-avstemning

Akhenaton de Leon er leder for Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering OMOD.
Foto: Privat
Mange tusen innvandrere kan bli ekskludert fra folkeavstemningen om OL neste år. Oslo-politikerne vurderer bare å gi stemmerett til norske statsborgere. Helt feil, mener Akhenathon de Leon.
0Shares

Onsdag vedtok bystyret at Oslo skal avholde en folkeavstemning om OL samtidig med neste års stortingsvalg. Ifølge nyhetene24.no er det imidlertid stor fare for at ikke alle Oslo-borgerne får delta i denne avstemningen.

Mens kun norske statsborgere har stemmerett i stortingsvalg, har nemlig også utlendinger stemmerett i lokalvalg så lenge de har bodd i landet i over tre år. Når OL-avstemningen skal være samtidig med stortingsvalget, kan det bli for dyrt og komplisert å gjennomføre valgene med to forskjellige stemmegrupper.

– Vil føre til kutt

Vi har avgjort at vi legger til grunn stortingsmanntallet. Det er for å holde kostnadene nede.

– OL vil føre til kutt i andre prioriteringer. Jeg står ikke i manntallet i stortingsvalget, men jeg vil likevel merke kuttene godt, sier de Leon til nyhetene24.no. Han har selv engelsk statsborgerskap samtidig som han har bodd i Oslo i over 33 år.

Også varaordfører og gruppeleder for Arbeiderpartiet, Libe Rieber-Mohn, mener ifølge nettsiden at det vil være svært uheldig å ekskludere en stor andel av Oslos innvandrere fra valget.

– Det vil være merkelig. Jeg synes det er naturlig at alle som har stemmerett i kommunevalg og som er berettiget til å være med på å avgjøre hva slags politikk som skal føres i Oslo, også deltar i dette, sier hun til nettsiden.

Frp tenker kostnader

Gruppeleder for Frp i bystyret, Carl I. Hagen, mener på sin side at det ikke vil være noen ulempe hvis ikke alle innvandrerne får delta i valget.

– Vi har avgjort at vi legger til grunn stortingsmanntallet. Det er for å holde kostnadene nede. I det øyeblikket vi skal ha to forskjellige manntall, blir det mye mer komplisert. Med stortingsmanntallet vil kostnadene holdes nede og alt vil bli så mye greiere, sier han.

Høyres gruppeleder, Eirik Lae Solberg, sier at de foretrekker at alle som har stemmerett ved lokalvalg, skal få delta.

– Hvis det på en enkel måte lar seg gjøre å ha to manntall, vil vi det. Men hvis det er veldig krevende, får vi bruke det manntallet som vi kan få til i stortingsvalget, sier han.