Inkonsekvente Frp

 
Tidligere i høst gikk Frp-veteran Carl I. Hagen hardt ut mot bønnerom i skolen, fordi ungdommer kunne føle seg "presset til å be". Nå rykker han ut som sterk forsvarer av julegudstjenesten. Hvor er logikken, Hagen? Les mer på Mangfoldige meninger!
0Shares

Tidligere i høst raste debatten omkring bønnerom i Osloskolen. Det som startet som et velment tilbud fra skoleledelsen på Hellerud videregående skole, om at elevene kunne bruke et mer egnet rom for bønn enn den nedslitte kjelleren de brukte, endte opp med å bli en het politisk debatt. Frp-veteran Carl I. Hagen gikk ut i media mot bønnerom. Han mente at ungdommer kunne føle seg presset til å be. Til NRK sier han at han ønsker et nasjonalt forbud mot bønnerom i skolen.

Skjult misjonering?

I disse førjulsdagene blir det i skolen sendt ut et skriv til foreldrene med informasjon om den årlige julegudstjenesten. På Grorud barneskole i Oslo har de prøvd å lage et mer inkluderende julegudstjeneste, slik at alle elevene skal kunne delta. Til NRK sier Oslo Rødt at skolene må bli tydeligere på hva som er kunnskapsformidling. De mener julegudstjenestene i skolen er skjult misjonering og sier til bystyret at det er på tide å gjøre skolene religionsnøytrale. Rødt-politiker Reza Rezaee synes at det er et bra tiltak å inkludere flere religioner, slik som på Grorud, men han synes fortsatt at skolen bør være helt religionsnøytral.

– De med annen religiøs bakgrunn føler seg ekskludert. Det skal ikke være tillatt å misjonere i Osloskolene, sier Rezaee.

Dobbeltmoralistisk

Hagens argument mot bønnerom, at mange kan føle seg presset til å be, er naturligvis minst like gjeldende når det kommer til julegudstjeneste. Dette er dessverre ikke en innsikt han besitter selv. Han sier seg derimot ikke enig med Rezaee og Rødt i at den kristne tradisjonen får for mye plass på skolebenken. Når NRKs journalist konfronterer ham og spør om det å si nei til bønnerom, og ja til gudstjeneste kan oppfattes som favorisering av kristne verdier, svarer Hagen at det er det ikke.

– Nei, det er ganske enkelt å føre videre en langvarig tradisjon basert på norsk historie og norsk kristen kulturarv, understreker Frp-veteranen overfor NRK.

Tidligere i høst, i forbindelse med debatten om bønnerom, uttalte Ståle Urbye, spesialrådgiver for FrP, til Utrop at privat religionsutøvelse må skje i privat sammenheng.

– Det kan strides hvorvidt Norge er en kristen stat eller en sekulær stat, men uansett mener Fremskrittspartiet at privat religionsutøvelse må skje i privat sammenheng og ikke i en offentlig institusjon. Misjonering og bønn er noe man kan drive med utenom skoletiden og utenfor skolens område.

Disney-klubben

Jeg stiller meg selv dermed spørsmålet om ikke deltakelse på en julegudstjeneste er å anse som religionsutøvelse? Personlig mener jeg det. Jeg skjønner heller ikke hvordan Carl I. Hagen selv ikke kan se og forstå at julegudstjeneste i regi av skolen også skaper religionspress. Egne barndomsminner fra Åsgård skole i Ås kan bekrefte dette. Et fåtall elever ble igjen på skolen, mens resten tasset bort til kirken i finstasen. I noen få år var jeg en del av finstas-klubben. Men fra og med tiårsalderen ble jeg og bestevenninna mi i klassen en del av “Disney-klubben”. Det vil si de elevene som ble igjen på skolen og så på Disney-filmer, mens de andre var i kirka og hørte presten preke. Jeg husker det var lettere for meg å be foreldrene mine om å skrive en fritaksmelding, når jeg visste at jeg ikke var alene om å “bryte ut” av finstas-klubben. 

Norge trenger ekte pluralisme

Jeg mener at religion er en privatsak, og en julegudstjeneste i regi av skolen hører dermed ikke hjemme i et moderne, pluralistisk demokrati.

Dagens debatt om en religionsnøytral skole er sårt etterlengtet i mine øyne. Norge er på vei til å bli et sekularisert samfunn. I tillegg har mangfoldet i det norske samfunnet blomstret siden jeg var liten. Dette er to aspekter som jeg mener det er viktig å ta hensyn til i demokratiets navn. Derfor synes jeg at det er trist at dagens debatt om en religionsnøytral skole for Frp og Carl I. Hagen i spissen betyr en skole hvor all religiøs aktivitet, med unntak av den kristne, skal forbys.