– Barnets beste blir ikke tatt hensyn til

 
Foto: rodekors.no
Røde Kors Ungdom, sammen med en rekke andre organisasjoner, vil ha ordningen for enslige mindreårige asylsøkere fjernet.

Røde Kors Ungdom og organisasjoner som deltar i LNUs (Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) nord/sør-kampanje krever å få ordningen om midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere fjernet.

– Her er det snakk om bare 149 barn siden 2009, barn Norge har råd til å gi en stabil fremtid, forteller sentralstyremedlem Espen André Breivik (bildet) i Røde Kors Ungdom til utrop.no.

Hvorfor ønsker dere å få ordningen fjernet?

– Vi ser på denne som inhuman og som et direkte brudd på flere av artiklene i FNs barnekonvensjon, og lanserer dette som et politisk krav i dag 18. desember, som er verdens migrasjonsdag.

Vanskelig å være asylbarn

Gjennom Røde Kors og Røde Kors Ungdoms aktiviteter på 56 asylmottak over hele landet, sier Breivik at det tydelig er svært vanskelig å være barn i en mottakssituasjon.

– Norsk asylpraksis utsetter disse barna for psykisk press. Vi gir dem beskyttelse frem til 18-årsalderen, for så å sende dem tilbake til situasjonen de flyktet fra. Vi ser dette som problematisk i forhold til barns beste-prinsippet i barnekonvensjonen og norsk lov. De lever, ofte i flere år, med følelsen av konstant utrygghet med redsel for hva som venter dem når de fyller 18.

Gitt Faremo bekymringsmeldinger

Både Røde Kors Ungdom og andre organisasjoner har flere ganger vært i møte med Justisdepartementet for å gi sine bekymringsmeldinger.

– Vi har blant annet vært direkte i kontakt med Grete Faremo i forhold til stortingsmeldingen Barn på flukt. Vi har uttrykt vår soleklare skuffelse over denne, fordi vi mener den ikke tar nok hensyn til barnets beste.

– Uakseptabelt å bruke barn i et politisk spill

At enslige mindreårige, som er blant de mest sårbare barna i vårt samfunn, blir brukt som et politisk verktøy er uakseptabelt, påpeker Breivik.

– Faremo og Justisdepartementet, sier selv at innstrammingstiltakene er til for å sende et signal om at det ikke skal være «for lett» å komme til Norge. En naiv tanke, da det ikke blir færre flyktninger i verden, fordi Norge gjør det vanskeligere for desse menneskene, avrunder han.