Samboeren til tidligere Frp-minister dømt for angrep på demokratiet

vandalism on wall
Vinteren 2018–2019 ble Wara og hans samboer utsatt for en rekke trusler og hærverk. Den 14. mars ble Waras samboer Laila Bertheussen (født 1965) pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST). (Illustrasjonsbildet).
Laila Anita Bertheussen (55) er funnet skyldig i angrep på demokratiet. Hun sendte selv flere trusselbrev og begikk hærverk på egen bil og bolig, mener retten. Hun er kona til tidligere statsråd Tor Mikkel Wara (Frp).
101Shares

Oslo tingrett ser på sentrale områder helt bort fra Bertheussens forklaringer på de mange hendelsene vinteren for to år siden. Det var hun som sendte trusselbrev og begikk hærverk mot sin egen bil og bolig – handlinger som er å regne som angrep på demokratiet, er rettens knusende konklusjon.

Straffen settes til fengsel i ett år og åtte måneder.

Den 55 år gamle kvinnen har nektet straffskyld fra første stund og erklærte umiddelbart etter domsavsigelsen at hun anker dommen til lagmannsretten. Oppfatningen av at domfellelsen er feil, blir forsterket av rettens bevisvurdering, ifølge forsvarer John Christian Elden.

– Retten har lagt vekt på at det ikke er noe fellende og avgjørende bevis i saken. Den baserer seg på en såkalt samlet bevisvurdering og ser bort fra alibier og at det er tidspunkter Bertheussen ikke kan ha utført handlingene på, sa advokat Elden til NTB etter at dommen var avsagt.

Dommen, som er på 125 sider, begrunner også hvorfor retten mener det var hun som antente søppeldunken på gårdsplassen utenfor boligen hun deler med samboer Tor Mikkel Wara og forsøkte å tenne på parets bil. Wara er Frp-politiker og tidligere statsråd i Solberg-regjeringen.

– Det er klart at hun forsto at disse handlingene ble oppfattet som trusler og at hun forsto konsekvensene av dette, sa tingrettsdommer Yngvild Thue da hun leste utdrag fra dommen.

Retten mener derimot det ikke er bevist at hun begikk handlingene for å vekke mistanke om at utenforstående sto bak.

– Truslene mot Wara var middelet for å nå målet om å ramme «Ways of Seeing», heter det i dommen. Truslene mot Wara og ekteparet Tybring-Gjedde var utvilsomt rettet mot dem i kraft av deres virke som statsråder og stortingsrepresentanter, konkluderte retten.

I flere måneder etterforsket politiet sakene uten å finne noen mulige mistenkte. Først etter at Wara og Bertheussens bil ble antent natt til 10. mars 2019 begynte etterforskerne å fatte mistanke til at det var noen i familien som ble rammet av truslene, som også sto bak. Fire dager senere ble Laila Anita Bertheussen siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og tatt inn til avhør.

– Hun var svært opprørt over teaterstykket. Retten legger til grunn at dette var motivet for at hun utførte denne handlingen, hun hadde både motiv og anledning, sa tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen.

Bevisene mot henne er en lang og svært detaljert indisierekke, som samlet sett fjerner all fornuftig tvil om at det var henne selv som begikk handlingene i tiltalen. Det var eksempelvis hennes tusj og røde spray som ble brukt til taggingen på bilen og husveggen, noe som underbygges av Kripos’ skriftanalyser og de digitale sporene i saken, fastslår retten.

Den samme nitide bevisvurderingen ligger til grunn for konklusjonen om at det var Bertheussen selv som kjøpte og brukte rødsprit da hun antente bilen og papiravfallet utenfor boligen. Motivet var ifølge retten tiltaltes kraftige reaksjon på at anmeldelsen mot dem som sto bak «Ways of Seeing», var henlagt.

Og retten avviser kategorisk at det var andre enn henne selv som hadde festet flasker med bensin bak familiens bil. Igjen etterlyste dommerne en troverdig forklaring på at det skulle være tilfelle.