Asylbarna får ikke hjelp av Høyesterett

 
Foto: Sanja Pasovic
14 av 19 dommere i Høyesterett mener utkastelesesvedtaket mot Verona Delic (bildet), Ana Kvakic og Damir Delic var gyldig. Dommen kan skape presedens i andre lignende saker hvor asylbarn er involvert.
0Shares

Saken gjaldt spørsmål om gyldigheten av et avslag på opphold på humanitært grunnlag for en bosnisk familie. Familien har en datter, som har bodd lenge i Norge uten lovlig opphold. Paret kom til Norge i februar 2003 uten gyldige reisedokumenter og søkte samme dag om asyl. I september samme år fikk de datteren Verona. 

Etter avslag fra Utlendingsdirektoratet, tingretten og lagmannsretten, fastslo Høyesterett fredag at vedtaket ikke var ugyldig, skriver Høyesteretts kontor i en pressemelding.

Hva er viktigst?

Høyesteretts avgjørelse vil skape presedens for rundt 450 asylbarn rundt omkring i landet. Saken i Høyesterett inneholder flere spørsmål og temaer. Mest sentralt er likevel hva som skal veie tyngst: Barnas beste, eller innvandringspolitiske hensyn?

Advokat Håkon Bodahl-Johansen sier familien til niårige Verona med stor sannsynlighet vil anke høyesterettsavgjørelsen til Strasbourg.

– Når vi se at det var dissens blant dommerne er positivt, og kan gi oss et godt utgangspunkt dersom familien velger å anke til Strasbourg. Dommen viser samtidig at barns posisjon ikke er så sterk som vi har ment den skal være, sier Bodahl-Johansen til NTB.